Login

Výchovný poradce

KONZULTAČNÍ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Mgr. Jana Marková, výchovná poradkyně

PONDĚLÍ:   12:00  -  13.30

  STŘEDA:  11:45  -   12.30

Dále podle požadavků zákonných zástupců žáků.

 

Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Vykonává administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek, organizuje informativní schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků.

Eviduje neomluvenou absenci žáků a případně projednává tuto neomluvenou absenci s rodiči, třídním učitelem.

Přispívá při řešení závažných přestupků proti školnímu řádu.

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2018/2019

Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Partnerská škola Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

nabízí žákům vycházejících ročníků možnosti vyzkoušet si prakticky obory vyučované na naší škole, neboť někteří žáci by si jistě rádi před rozhodnutím co dál po absolutoriu základního vzdělávání vyzkoušeli obor, pro který se rozhodují. Rozhodli jsme se žákům nabídnout možnosti vyzkoušet si práci ve cvičných dílnách některých oborů, které nabízí naše škola. Škola má velkou tradici a nabídkou vzdělávacích oborů na střední škole se snaží reagovat na požadavky trhu práce a nevzdělávat budoucí nezaměstnané.

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN

1. Pokud bude mít žák zájem si vyzkoušet z nabídky cvičných dílen, vybere si den a čas provozu cvičné dílny, vyplní přihlášku, kterou nechá podepsat zákonným zástupcům a odevzdá výchovné poradkyni, která elektronicky doručí přihlášky na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, kde budou cvičné dílny probíhat. Žák si přinese na cvičnou dílnu podepsanou přihlášku od rodičů, zákonných zástupců.

2. Na obory cukrářské práce, kuchařské i žáci přinesou 50,- Kč na suroviny. Z těchto surovin si ve cvičných dílnách připraví žáci potravinářské výrobky, které si následně zkonzumují nebo odnesou domů. U těchto oborů je podmínkou, aby zákonní zástupci vyplnili potvrzení bezinfekčnosti, které nesmí být starší jeden den (náhrada zdravotního průkazu).

3. Na obor cukrářské práce, kuchařské práce si žáci přinesou přezutí, s protiskluznou podrážkou, nejlépe pracovní obuv, která se nosí v potravinářských dílnách. Dále si přinesou bílý plášť světlé kalhoty a bílý šátek na hlavu, případně bílou kuchařskou čepici, lodičku. Děvčata si budou muset odstranit šperky, dlouhé náušnice, řetízky, které si zamknou během cvičné dílny do skřínky. Do cvičných dílen si dívky musí odlakovat nehty. Pracovní ošacení je nutné !!!

4. Na ostatní obory si žáci nemusí nosit žádné peníze, ale přinesou si oblečení (montérky, starší tepláky, mikinu apod.) na převlečení, sportovní boty s protiskluznou gumovou podrážkou. Žákům budou přiděleny na převlečení skřínky, proto je nutností, aby si s sebou žáci přinesli zámeček na zamčení přidělené skřínky.

5. Pokud by měli žáci zájem si dojít v naší školní jídelně na velmi dobrý a kvalitní oběd mohou si na přihlášce také oběd přihlásit. Cena oběda činí 32,- Kč.

6. Během cvičných dílen se žáci seznámí s provozem školy, školní jídelnou.

7. Výuka ve cvičných dílnách bude probíhat následovně, žák se dostaví do školní budovy SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, 15 minut před zahájením výuky ve vybrané cvičné dílně, dle zvoleného termínu. U hlavního vchodu do školy si žáky vyzvedne vyučující, který bude řídit výuku ve cvičné dílně. Prosíme o dochvilnost žáků na výuku.

8. O doprovod žáků do školní budovy v Holečkově ulici se postarají zákonní zástupci.

UČEBNÍ OBORY: termíny
• Potravinářská výroba – cukrářské práce 20.11.2018
• Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce 4.12.2018
• Malířské a natěračské práce 29.1.2019
• Šití oděvů 6.11.2018
• Truhlářská a čalounická výroba – čalounické práce 15.1.2019

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE – náhradní termíny cvičných dílen – OBDRŽÍTE U VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ – Mgr. Markové.

AKTUALITY

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace konzultačních hodin.

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (sekce Dokumenty)

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 6.10.2019.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 24.6.2019.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy