Login

Škola Lužiny >>

ZÁPISOVÉ LÍSTKY PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘEVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
Úterý 7.4.2020

Vzhledem k uzavření školy  budu zápisové lístky vycházejícím žákům vydávat v úterý 7.4.2020 u vstupu do školy (vrátnice). Zápisový lístek si mohou žáci nebo zákonní zástupci vyzvednout u výchovné poradkyně v těchto časech:
 9.00 – 9.15
 10.15 – 10.30
Do prostor vrátnice vstupujte, prosím, jednotlivě.
Mějte připravenu vlastní propisku.

Pokud se Vám tento termín nehodí nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte mne na email markova@zsluziny.cz nebo telefonicky na tel. 235 522 159.

 Mgr. Marková, výchovná poradkyně

ZÁPIS ŽÁKŮ

Podle opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 bude zápis do 1. ročníku na naší škole
probíhat DISTANČNÍ FORMOU bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí.
Žádosti o přijetí budou přijímány bezkontaktním způsobem v období od 1. 4. do 20. 4. 2020.
Podrobné informace a potřebné formuláře jsou uvedeny v sekci ZÁPIS DO ŠKOLY 2020/21.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí vlády ČR je škola od 11. 3. 2020

UZAVŘENA

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví byly pro žáky uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, a to z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.

Na webových stránkách školy budou od čtvrtka 12. 3. 2020 zveřejněny a průběžně aktualizovány úkoly pro domácí přípravu žáků po dobu uzavření školy. Prosíme o pravidelné sledování zadaných témat a úkolů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

10. 3. 2020
PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

__________________________________

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.
 
Vážení rodiče a žáci,
vláda uzavřela školy, ale nejsou vyhlášeny prázdniny. Žákům mají být zadány úkoly pro domácí přípravu.
Splnění úkolů bude učiteli přiměřeně hodnoceno. Písemné úkoly lze ke kontrole zasílat elektronicky nebo budou později předloženy v listinné podobě.
Tento postup má zajistit dostatek podkladů pro hodnocení žáků na vysvědčení.

Základní škola
1.  2.A3. 5.A6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B

Základní škola speciální
2.B    4.      5.B    7.C     9.C     9.D


__________________________________

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. (www.mvcr.cz)

Turistický kurz ve dnech 23.3. - 27.3.2020

Turistický kurz ve dnech 23.3. - 27.3.2020 je zrušen. Předběžně je plánován pozdější náhradní termín.

Letní integrační tábor 2020

Žáci se zdravotním postižením mají možnost zúčastnit se opět Letních integračních táborů, které pořádá spolupracující Spolek Rarach - 3 turnusy:
12. 7 - 19. 7. (Avengers), 9.8. - 17.8. (Harry Potter I.), 17.8. - 25.8. (Harry Potter II.)
Více informací na www.rarach.cz/přihlášky
 

Atlas školství 2020/2021

Atlas školství 2020/2021 možno zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Markové.

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy