logotyp
Login

Škola Lužiny >>

Otevření školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,
vláda schválila opětovné zahájení prezenční výuky v naší speciální škole od pondělí 12.4.2021.
Podmínkou účasti ve výuce je testování žáků (i zaměstnanců) na onemocnění covid-19, a to dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek.
MŠMT přidělilo škole AG testy LEPU RAPID. Pokud žák nastoupí v týdnu později, je poprvé testován mimořádně při svém nástupu a následně již s ostatními. Přesnější pokyny ke společnému testování žáků na naší škole jsou přiloženy zde, věnujte pozornost zejména času ranního nástupu Vašeho dítěte do školy v testovacích dnech: Pravidla testování žáků ZŠ Lužiny na covid-19
 
V úterý, středu a pátek platí pro vstup do školy běžný čas – od 7.40 hod.
I nadále nesmíme spojovat žáky z různých tříd při výuce ani ve školní družině.
Proto není možná výuka nepovinných předmětů ani provoz ranní ŠD a odpolední provoz ŠD musí být opět zkrácen do 15.30 hod.
POZOR – všichni strávníci mají od 12.4.2021 přihlášeny automaticky obědy. Pokud strávník nemá zájem o oběd, je nutné ho odhlásit.
 
V Praze dne 7.4.2021
Věra Kozohorská - ředitelka školy
 

Volby do školské rady

Vážení rodiče, jelikož po uplynutí 3 měsíců od skončení nouzového stavu končí volební období členů ŠR za zákonné zástupce žáků, vyhlašuji tímto volby do ŠR - celý text vyhlášení voleb je přiložen. Volby se budou konat dne 9. 6. 2021. Návrhy na kandidáty předávejte na NÍŽE přiloženém formuláři třídním učitelkám, vedení školy nebo vhoďte do schránky školy, nejpozději do 26.5.2021. Vytištěný formulář je k také dispozici na vrátnici nebo u ředitelky.

V Praze dne 19. 4. 2021
  PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis žáků do naší speciální ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se koná jednotlivě ve dnech od 12.4. do 23.4.2021, v odpoledních hodinách.

 

Přesný den a hodinu zápisu si rezervujte na adrese:  https://zsluziny.reservando.cz/
Termín si lze domluvit případně také telefonicky u ředitelky školy: 235 522 156 

Navštivte náš virtuální Den otevřených dveří zde: https://youtu.be/jZZVrsViV74


   

DEN ZEMĚ 22.4.2021

DEN ZEMĚ 22.4.2021DEN ZEMĚ 22.4.2021

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 2021

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 2021

     Vládním opatřením se nám v březnu opět zastavil ve škole život a vše se přeneslo do online prostoru. Po zkušenostech z loňského uzavření škol jsme letos nelenili, dali rychle hlavy dohromady a vyhlásili jsme v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy školní soutěž.

     Děti mohly soutěžit nejen na téma Velikonoc, ale také na jarní téma. Výkresy, obrázky nebo výrobky pak vyfotografovaly a poslaly svým vyučujícím, kteří je vložili do galerie v Microsoft Teams. Byl připravený velký inspiromat, ve kterém nechyběla nejen inspirace, ale také mnoho nápadů, jak vyrábět z běžně dostupných materiálů, které se vyskytují v každé domácnosti. Řada vyučujících pro své žáky připravila i balíčky s materiálem, které si bylo možné vyzvednout ve vrátnici školy. Dílo se povedlo!

     Soutěže se zúčastnilo celkem 57 žáků převážně z druhého stupně, ale například účast druhé a čtvrté třídy byla nepřehlédnutelná. Občas se zapojily celé rodiny a pomoc maminek byla výbornou motivací nejen pro děti. Trochu nám to připomnělo již tradiční Velikonoční dílničky, které se již podruhé nemohly díky pandemii uskutečnit. Tak tedy, snad je trochu nahradila naše soutěž. Není divu, že diplomy obdrželi i někteří rodiče.

      Všechny zúčastněné žáky jsme kromě jedniček odměnili drobnými dárečky a diplomy, nejpracovitější děti pak získaly větší odměnu. Radost nás všech byla obrovská a dovolte nám vyslovit vám všem zúčastněným velké díky. Škola se plní nádhernými výrobky a výkresy. Na naše žáky můžeme být právem hrdi a my se můžeme těšit na další podobné soutěže, a hlavně společnou práci. Díky! Oldřich Kouřimský

ALBUM Velikonoční soutěž>>

Letní prázdniny 2020/2021

Vážení rodiče, v době letních prázdnin se mohou Vaše děti zúčastnit ve 3 termínech letních táborů nebo příměstského tábora, které pořádá s námi spolupracující Spolek Rarach, založený v minulosti z iniciativy pedagogů školy. Činnost spolku je zaměřena především na osoby se speciálními potřebami. Více informací a přihlášky na tábory naleznete zde: https://www.rarach.cz/

 
  

Jak je nutné postupovat, pokud dojde ke kontaktu žáka/zaměstnance s osobou pozitivní na covid-19?

1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou

2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdfInformace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdf

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy