logotyp
Login

Škola Lužiny >>

Provoz školy - aktualizace od 7.12.2020

Provoz školy - aktualizace od 7.12.2020
  • speciální školy pokračují v povinné prezenční výuce 
  • trvá povinnost dodržování homogenního složení tříd během výuky – podmínka homogenity skupin má přednost před dodržením hodinové dotace ŠVP 
  • ve ŠD mohou být v případě nezbytnosti v oddělení zařazení žáci 2 stále stejných tříd - tento režim nadále vyžaduje omezení provozu ŠD (bez ranní ŠD, odpoledne do 15.30 hod.)
  • zákaz zpěvu a sportovní činnosti pro všechny ročníky, zákaz výuky plavání 
  • zákaz škol v přírodě, sportovních kurzů a školních výletů 
  • možnost konání vzdělávacích aktivit ve venkovních prostorách i mimo areál školy, za podmínky zachování homogenity skupin 
  • povinnost školy zajistit distanční výuku pro třídy v karanténě 
  • povinnost žáků v karanténě účastnit se distanční výuky 
  • vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech a kontakt s nimi je maximálně omezen
  • povinné roušky ve školní jídelně – s výjimkou konzumace jídla
  • výdej obědů ve ŠJ s sebou: 11.15 až 11.30 hod.
  • výdej obědů k přímé konzumaci (žáci v prezenční výuce) od 11.40 hod. do 14.00 hod.

V Praze dne 4.12.2020                                                       PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy
 

Jak je nutné postupovat, pokud dojde ke kontaktu žáka/zaměstnance s osobou pozitivní na covid-19?

1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou

2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou

Zrušení voleb do Školské rady 2020

Vážení rodiče,
opatřením MŠMT ze dne 29.10.2020 bylo vzhledem k nouzovému stavu prodlouženo volební období všech členů školských rad, kterým by jinak končilo volební období v současné době, a to o 3 měsíce po skončení nouzového stavu.

Proto ruším vyhlášení voleb ze dne 13.10.2020. Po ukončení nouzového stavu budou do 3 měsíců vyhlášeny volby nové.
Doposud navržení kandidáti zůstávají pro budoucí volby v platnosti.

V Praze dne 29.10.2020

PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

 

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdfInformace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdf

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

 • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

 • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

ZÁPIS ŽÁKŮ

14. 4. 2021 od 13 do 17 hodin

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

13.1. a 14.1.2021 se konají třídní schůzky on-line.

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy