logotyp

Aktuality

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2024 proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Vzhledem k tomu, že počet žadatelů o přijetí do 1. ročníku se 4. stupněm doporučených podpůrných opatření, kteří splnili stanovená kritéria, přesáhl stanovený limit počtu 4 přijímaných žáků, rozhodlo dne 13. 5. 2024 o přijetí losování, z něhož byl pořízen v přímém přenosu videozáznam.

Žadatelé  o přijetí do 1. ročníku se 3. stupněm doporučených podpůrných opatření byli přijati všichni, počet přihlášených nepřesáhl stanovený limit pro přijetí.

Výsledky losování ze dne 13. 5. 2024 - do 1. ročníku byli přijati 4 žáci se 4. stupněm PO, kterým byla přidělena pro potřeby zápisu tato registrační čísla:
  • zápis/2024/12
  • zápis/2024/16
  • zápis/2024/2
  • zápis/2024/13
Nepřijatí žáci se 4. stupněm PO - pořadí náhradníků pro případ uvolnění kapacity v 1. ročníku:
  • zápis/2024/3
  • zápis/2024/5
  • zápis/2024/15
  • zápis/2024/7
  • zápis/2024/10VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024

Dne 24. 4. 2024 ředitelka školy vyhlásila konání řádných voleb do školské rady. Důvodem je uplynutí 3letého funkčního období současných členů ŠR za pedagogy školy i za zákonné zástupce žáků ke dni 11. 7. 2024.

Volba dvou členů ŠR za zákonné zástupce žáků se koná dne 12. 6. 2024, kdy se současně konají i závěrečné třídní schůzky s rodiči. Oprávněnými voliči jsou všichni zákonní zástupci žáků, zpravidla tedy oba rodiče. Prosíme rodiče o nominování vhodných kandidátů na další 3leté odobí. Podrobnosti o konání voleb a formulář pro nahlášení nomice kandidátů najdete v záložce OSTATNÍ - ŠKOLSKÁ RADA.LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC A SRPEN 2023/2024

V době hlavních prázdnin bude provoz školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušen.

Žáci naší speciální školy mají možnost zúčastnit se letního integračního tábora, který připravili pedagogové školy - více informací zde:
https://muzikoterapie---cinelky-s-klarou.webnode.cz/letni-tabor-2024/

Rovněž Spolek Rarach, který spolupracuje s naší školou, opět nabízí v době hlavních prázdnin 3 turnusy letního integrační tábora v Krkonoších na Benecku:
           I. turnus: 29. 6. – 7. 7. 2024 (Kletba bratří Grimmů)
           II. turnus: 29. 7. – 6. 8. 2024 (Stroj času)
          III. turnus: 7. 8. – 15. 8. 2024 (Pevnost Boyard)
Přihlášky a bližší informace na: www.rarach.czDobročinný jarmark - výtěžek darován.

Ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2024 uspořádala naše škola dobročinný jarmark, v němž byla prodejem výrobků žáků a zaměstnanců školy získána částka 7.370 - Kč. Tato částka byla odeslána na účet společnosti Donio s.r.o., která zastupuje téměř čtyřletou Sofinku, jejíž příběh si můžete přečíst ZDE.

Děkujeme všem, kteří podpořili tuto dobročinnou akci. 

Možnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Možnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu financovaného z ESF „Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha“, který potrvá od ledna 2024 do konce školního toku 2024/2025. Cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování žákům, jejichž rodina je ohrožena chudobou nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Do projektu je možné zařadit žáka, pokud zákonný zástupce splňuje některou z těchto 3 podmínek:

1. Pobírá dávku hmotné nouze – PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

2. Pobírá dávku hmotné nouze – DOPLATEK NA BYDLENÍ

3. Pobírá dávku PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pokud splňujete některou z uvedených podmínek a máte zájem o zapojení vašeho dítěte do projektu bezplatného stravování, prosíme o vyplnění přiloženého čestného prohlášení a vrácení ředitelce školy společně s potvrzením o přiznání dávky hmotné nouze nebo pěstounské péče.

Po odevzdání potřebných dokladů bude Vaše dítě bez zbytečného odkladu zapojeno do bezplatného stravování až do konce školního roku 2023/2024. Pokud se Vaše dítě doposud nestravovalo ve školní jídelně, je nutné vyplnit také přihlášku ke stravování.

Na školní rok 2024/2025 bude čestné prohlášení vyplňováno znovu a znovu bude doloženo aktuálně platné potvrzení o přiznání dávky.
POZOR - bezdůvodně propadlé neodhlášené obědy v případě nepřítomnosti dítěte ve škole musí uhradit RODIČE, škola je z projektu proplácet NESMÍ. Bude to kontrolováno ze strany zřizovatele nebo řídícího orgánu projeku z ESF.

Pro rodiče, kteří mají ve školním roce 2023/2024 hrazeno školní stravování dětí ze zbytku finančních prostředků z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ se nic nemění, z nového projektu bude stravování v jejich případě hrazeno až v dalším školním roce.

Poděkování

Poděkování

Robotické pomůcky VEX GO a VEX 123

20.05.2024 00:00
Používání robotických pomůcek VEX GO a VEX 123 v hodinách informatikyčíst celý článek

Černý kašel - informace

Vážení rodiče,
informace MZ ČR o postupu při onemocnění černým kašlem nebo při výskytu tohoto onemocnění ve škole a v rodině naleznete zde:Vánoční dílny 2023

06.12.2023 00:00
6. 12. 2023

číst celý článek

Polytechnická hnízda

14.12.2023 00:00
14. 12. 2023

číst celý článek


Polytechnické hnízdo

22.11.2023 00:00
Zelený pruh 22. 11. 2023

číst celý článek

Projektový den - Podzimní hrátky

02.11.2023 00:00
2. 11. 2023 se uskutečnil projektový den pro I. stupeň ZŠ.

číst celý článek

Projektový den - Podzimní svět

25.10.2023 00:00
25. 10. 2023 - projektový den ZŠS

číst celý článek

Zelený pruh

30.10.2023 00:00
Návštěva Akademie řemesel na Zeleném pruhu - IX. A

číst celý článek

Školní akademie 2023

20.06.2023 00:00
Ve středu 14. 6. 2023 se uskutečnila Slavnostní školní akademie...

číst celý článek

Velikonoční dílny 2023

28.03.2023 00:00
Tradiční velikonoční dílny dne 28. 3. 2023....

číst celý článek

Zimní turistický kurz 2023

07.03.2023 00:00
27. 2. - 3. 3. 2023 - Benecko

číst celý článek

Základní škola Lužiny

Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha

IČO: 70107084
Web: www.zsluziny.cz

Ředitelka: PaedDr. Kozohorská Věra

E-mail: vedeni@zsluziny.cz
Telefon: 235 522 156, 235 522 159
Fax: 235 522 156
ID datové schránky: tn6z7rt
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.

Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy