logotyp
Položek: 1-10 z celkem: 12   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Pozvánka na akademii

Pozvánka na akademii

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024 - zákonní zástupci

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce

Odhlašování a výdej obědů na konci školního roku

Odhlašování obědů je možné do úterý 25. 6.
 
Výdej obědů v pátek 28.6. je od 10:00 do 12:00 h.
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2024 proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Vzhledem k tomu, že počet žadatelů o přijetí do 1. ročníku se 4. stupněm doporučených podpůrných opatření, kteří splnili stanovená kritéria, přesáhl stanovený limit počtu 4 přijímaných žáků, rozhodlo dne 13. 5. 2024 o přijetí losování, z něhož byl pořízen v přímém přenosu videozáznam.

Žadatelé  o přijetí do 1. ročníku se 3. stupněm doporučených podpůrných opatření byli přijati všichni, počet přihlášených nepřesáhl stanovený limit pro přijetí.

Výsledky losování ze dne 13. 5. 2024 - do 1. ročníku byli přijati 4 žáci se 4. stupněm PO, kterým byla přidělena pro potřeby zápisu tato registrační čísla:
  • zápis/2024/12
  • zápis/2024/16
  • zápis/2024/2
  • zápis/2024/13
Nepřijatí žáci se 4. stupněm PO - pořadí náhradníků pro případ uvolnění kapacity v 1. ročníku:
  • zápis/2024/3
  • zápis/2024/5
  • zápis/2024/15
  • zápis/2024/7
  • zápis/2024/10LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC A SRPEN 2023/2024

V době hlavních prázdnin bude provoz školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušen.

Žáci naší speciální školy mají možnost zúčastnit se letního integračního tábora, který připravili pedagogové školy - více informací zde:
https://muzikoterapie---cinelky-s-klarou.webnode.cz/letni-tabor-2024/

Rovněž Spolek Rarach, který spolupracuje s naší školou, opět nabízí v době hlavních prázdnin 3 turnusy letního integrační tábora v Krkonoších na Benecku:
           I. turnus: 29. 6. – 7. 7. 2024 (Kletba bratří Grimmů)
           II. turnus: 29. 7. – 6. 8. 2024 (Stroj času)
          III. turnus: 7. 8. – 15. 8. 2024 (Pevnost Boyard)
Přihlášky a bližší informace na: www.rarach.czMožnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Možnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu financovaného z ESF „Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha“, který potrvá od ledna 2024 do konce školního toku 2024/2025. Cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování žákům, jejichž rodina je ohrožena chudobou nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Do projektu je možné zařadit žáka, pokud zákonný zástupce splňuje některou z těchto 3 podmínek:

1. Pobírá dávku hmotné nouze – PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

2. Pobírá dávku hmotné nouze – DOPLATEK NA BYDLENÍ

3. Pobírá dávku PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pokud splňujete některou z uvedených podmínek a máte zájem o zapojení vašeho dítěte do projektu bezplatného stravování, prosíme o vyplnění přiloženého čestného prohlášení a vrácení ředitelce školy společně s potvrzením o přiznání dávky hmotné nouze nebo pěstounské péče.

Po odevzdání potřebných dokladů bude Vaše dítě bez zbytečného odkladu zapojeno do bezplatného stravování až do konce školního roku 2023/2024. Pokud se Vaše dítě doposud nestravovalo ve školní jídelně, je nutné vyplnit také přihlášku ke stravování.

Na školní rok 2024/2025 bude čestné prohlášení vyplňováno znovu a znovu bude doloženo aktuálně platné potvrzení o přiznání dávky.
POZOR - bezdůvodně propadlé neodhlášené obědy v případě nepřítomnosti dítěte ve škole musí uhradit RODIČE, škola je z projektu proplácet NESMÍ. Bude to kontrolováno ze strany zřizovatele nebo řídícího orgánu projeku z ESF.

Pro rodiče, kteří mají ve školním roce 2023/2024 hrazeno školní stravování dětí ze zbytku finančních prostředků z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ se nic nemění, z nového projektu bude stravování v jejich případě hrazeno až v dalším školním roce.


Poděkování

Poděkování

Robotické pomůcky VEX GO a VEX 123

20.05.2024 00:00
Používání robotických pomůcek VEX GO a VEX 123 v hodinách informatikyčíst celý článekPoložek: 1-10 z celkem: 12   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  
Základní škola Lužiny

Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha

IČO: 70107084
Web: www.zsluziny.cz

Ředitelka: PaedDr. Kozohorská Věra

E-mail: vedeni@zsluziny.cz
Telefon: 235 522 156, 235 522 159
Fax: 235 522 156
ID datové schránky: tn6z7rt
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.

Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy