logotyp

Speciálně pedagogické centrum

Charakteristika SPC

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743/2 (SPC) je školské poradenské zařízení poskytující poradenské služby dle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

Hlavním cílem práce SPC je komplexnost, soustavnost a směřování za klientem. Poradenské služby jsou poskytovány nejenom žákům kmenové školy, ale i dalším žákům převážně pražských škol. Stěžejní činnost SPC se odvíjí od komplexní diagnostiky. Na základě výsledků vyšetření je klientům poskytována následná individuální či skupinová péče. Někteří klienti jsou vyšetřeni jednorázově, jiným je poskytována péče dlouhodobá.
Poradenská péče je realizována formou ambulantní (konzultace, diagnostika, intervence jednorázové, opakované, pravidelné) či terénní (zejména výjezdy do škol, školských zařízení, rodin, zajištění vzdělávání dle § 42 školského zákona).

Klientela:

• Klienti s mentálním postižením.
• Klienti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.


Provozní doba:

Pondělí – Čtvrtek od 08:00 do 16:30
Pátek od 08:00 do 14:30.

Kontakty:
Telefonní číslo: 235 516 651, 778 488 536
Email: spcamos@zsluziny.cz
ID datové schránky (společné se Základní školou Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743/2): tn6z7rt

Personální obsazení:
Ředitelka školy a SPC
Vedoucí SPC – speciální pedagog
Speciální pedagog
Psycholog
Administrativní pracovník

Speciálně pedagogické centrum - pracovníci:  

Ředitelka školy a SPC

PaedDr. Věra Kozorhorská 

Zástupce ředitele pro SPC, speciální pedagog

Mgr. Petra Jarošováspcamos@zsluziny.cz
telefon: 235 516 651
telefon: 778 488 536

Speciální pedagogMgr. Viktorie Henzlováspc.henzlova@zsluziny.cz
PsychologMgr. Lenka Mateásková
spc.kubesova@zsluziny.cz 
Psycholog a speciální pedagogMgr. Monika Ottováspc.ottova@zsluziny.czMotto:

Jaké děti se rodí, to v moci žádného není. Ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v moci naší jest. Neboť moudrý štěpař jakoukoli pláň vezme, hledí ji vést, aby z ní štěp byl.
J. A. Komenský
Základní škola Lužiny

Ředitelka:
PaedDr. Kozohorská Věra
Trávníčkova 1743/2
155 00 Praha 5

Telefon:
235 522 156, 235 522 159

IČO: 70107084

E-mail: reditelka@zsluziny.cz

Web: www.zsluziny.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací .

Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy