logotyp

Škola Lužiny >>

Provoz školy - aktualizace od 7.12.2020

Provoz školy - aktualizace od 7.12.2020
  • speciální školy pokračují v povinné prezenční výuce 
  • trvá povinnost dodržování homogenního složení tříd během výuky – podmínka homogenity skupin má přednost před dodržením hodinové dotace ŠVP 
  • ve ŠD mohou být v případě nezbytnosti v oddělení zařazení žáci 2 stále stejných tříd - tento režim nadále vyžaduje omezení provozu ŠD (bez ranní ŠD, odpoledne do 15.30 hod.)
  • zákaz zpěvu a sportovní činnosti pro všechny ročníky, zákaz výuky plavání 
  • zákaz škol v přírodě, sportovních kurzů a školních výletů 
  • možnost konání vzdělávacích aktivit ve venkovních prostorách i mimo areál školy, za podmínky zachování homogenity skupin 
  • povinnost školy zajistit distanční výuku pro třídy v karanténě 
  • povinnost žáků v karanténě účastnit se distanční výuky 
  • vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech a kontakt s nimi je maximálně omezen
  • povinné roušky ve školní jídelně – s výjimkou konzumace jídla
  • výdej obědů ve ŠJ s sebou: 11.15 až 11.30 hod.
  • výdej obědů k přímé konzumaci (žáci v prezenční výuce) od 11.40 hod. do 14.00 hod.

V Praze dne 4.12.2020                                                       PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy
 

Jak je nutné postupovat, pokud dojde ke kontaktu žáka/zaměstnance s osobou pozitivní na covid-19?

1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou

2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou

Zrušení voleb do Školské rady 2020

Vážení rodiče,
opatřením MŠMT ze dne 29.10.2020 bylo vzhledem k nouzovému stavu prodlouženo volební období všech členů školských rad, kterým by jinak končilo volební období v současné době, a to o 3 měsíce po skončení nouzového stavu.

Proto ruším vyhlášení voleb ze dne 13.10.2020. Po ukončení nouzového stavu budou do 3 měsíců vyhlášeny volby nové.
Doposud navržení kandidáti zůstávají pro budoucí volby v platnosti.

V Praze dne 29.10.2020

PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

 

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdfInformace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdf

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

 • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

 • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2021.

ZÁPIS ŽÁKŮ

14. 4. 2021 od 13 do 17 hodin

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy