logotyp
Login

ZŠS 9.D

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

ZŠS díl I, díl II 3., 5., 6., 9. ročník - 1.týden 16.3. - 20.3.2020

Bc. Veronika Hámková

díl II - T. D., D. M., F. S. (6., 9. ročník)
díl II - úkoly jsou popsané přímo ve wordu nebo v názvu. Úkoly je nutné vytisknout, vystříhat, bylo by dobré také zalaminovat, abyste s nimi mohli pracovat i později, pokud tuto možnost nemáte, nevadí.
díl I - M. R., T. Z. (3., 5. ročník)
díl I - úkoly jsou popsané přímo ve wordu nebo v názvu, účivo je z psaní, počtů, čtení (fotografie) - u tohoto úkolu ukazujete a kluci odpovídají, kdo to je, nebo řeknete jméno a kluci ukazují. U Tomáška Z. zkoušejte také pojmy: kdo je vedle xy, kdo je pod ním...
Úkoly je nutné vytisknout, vystříhat, bylo by dobré také zalaminovat, abyste s nimi mohli pracovat i později, pokud tuto možnost nemáte, nevadí. Grafomotoriku si tisknout nemusíte, můžete klukům předepsat na papír, berte to jako vzor.

9D - Díl I, díl II - 2.týden 23.3. - 27.3.2020

Bc. Veronika Hámková

Pokud je to možné, úkoly vytisknout a vystříhat. Nebo něco lze překreslit na papír a nemusíte tisknout. Jde pouze o návrh.
Díl I. T. Z., M. R.
Čtení
Globální metoda: diferenciační cvičení, procvičování porozumění a zapamatování pojmu, výběr slov, obrázků, přiřazování - dopravní prostředky, orientace na stránce, nahoře x dole
Psaní
- Cvičení pro uvolnění částí ruky, rozhýbání prstů.
- Grafomotorická cvičení (rovné čáry, šikmé čáry, spojování, obtahování).
- Rozvoj prostorové orientace, pohybové paměti, nápodoby (hry a činnosti s prsty - divadlo s maňásky, prstovými loutkami, prstové hry s říkadly).
Počty
- Skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do krabice. Řazení tří prvků podle velikosti. Procvičování číselných řad v oboru do 5. vyhledávání čísel v oboru do 4, určování čísel v oboru do 4, obtahování čísel 1-4, psaní, napodobování, modelování
- Poznávání geo tvarů
Prvouka
- Zvířata - poznávání, určování, přiřazování - čím se živí, kde žijí, co nám dávají
 
 Díl II. T. D., D. M., F. S.
Smyslová výchova, rozumová výchova
- Procvičování jemné motoriky - navlékání, provlékání, stavění z kostek, kelímků, jednoduchá pouzzle, volné čmárání na velký arch papíru, spojování bodů, stříhání papíru
- Hygiena, lidské tělo

9.D, díl I, díl II, úkoly na 3. týden 30.3. - 3.4.2020

Bc. Veronika Hámková

Pracovní listy, pokud možno, vytisknout a vystříhat, jestli máte možnost. Pokud ne, stačí ukazovat alepsoň na počítači a nebo procvičovat učivo, viz níže.
Díl I. - M.R., T. Z.
Práce s pracovními listy, dále:
Čtení - procvičovat globální čtení, řada dopravní prostředky. V knihách ukazovat obrázky, pojmenovávat. Jakékoliv obrázky, které doma máte, dávat vedle sebe do řady a obrázky číst. řadit. např. dej psa vedle koně, dej auto za koně, nad, pod... ptát, se kdo, co je vedle , za pod, ukazovat. Procvičovat probraná či známá písmena, ukazovat v textu, napsat na papír hůlkovým písmem známá písmena a třídit je, např. napsat 3x A, 3x I...
Psaní - procvičovat jemnou motoriku - pokud máte možnost, ať kluci pracují s modelínou - modelínu mačkat, válet, vykrajovat, modelovat válečky. Na papír nakreslit nějaké jednoduché tvary, např. kruh, čtverec a na to vymodelovat čverec z modelíny nebo napsat písmeno a modelovat písmeno, dále volně čmárat na papír, obtahovat písmena.
Počty
Procvičovat čísla 1-4, napsat čísla na papír a ukazovat: ukaž, kde je 1, 3... Čísla obtahovat. Skládat číselnou řadu. Procvičovat prostorou orientaci, např. vzít nějaké panáčky a říkat: dej pejska na stůl, dej hasiče pod židli... Třídění čehokoliv (podle druhu, barev, velikosti...).
 
Díl II - T. D., D. M., F. S.
Práce s pracovními listy, dále:
procvičovat jemnou motoriku - masáže rukou, mačkání míčků nebo i houbičky na nádobí, mačkání čehokoliv měkkého, jednou rukou, oběma. Hry s vodou - přelévání, lovení drobných věcí z vody, volné čmárání na papír, pokud máte doma modelínu, modelovat - modelínu mačkat, válet.
Nácvik prací v domácnosti - prostírání stolu, utírání stolu, mytí nádobí, luxování, utírání prachu, třídění prádla - čisté x špinavé, ukládání prádla na určené místo, skládání prádla.
Manipulační hry - dej před, za, vedle, na stůl, na židli...
Třídění předmětů - podle druhu, barvy, velikosti - jakékoliv předměty, např. hračky - auta x knihy...

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy