logotyp
Login

ZŠS 9.D

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

ZŠS díl I, díl II 3., 5., 6., 9. ročník - 1.týden 16.3. - 20.3.2020

Bc. Veronika Hámková

díl II - T. D., D. M., F. S. (6., 9. ročník)
díl II - úkoly jsou popsané přímo ve wordu nebo v názvu. Úkoly je nutné vytisknout, vystříhat, bylo by dobré také zalaminovat, abyste s nimi mohli pracovat i později, pokud tuto možnost nemáte, nevadí.
díl I - M. R., T. Z. (3., 5. ročník)
díl I - úkoly jsou popsané přímo ve wordu nebo v názvu, účivo je z psaní, počtů, čtení (fotografie) - u tohoto úkolu ukazujete a kluci odpovídají, kdo to je, nebo řeknete jméno a kluci ukazují. U Tomáška Z. zkoušejte také pojmy: kdo je vedle xy, kdo je pod ním...
Úkoly je nutné vytisknout, vystříhat, bylo by dobré také zalaminovat, abyste s nimi mohli pracovat i později, pokud tuto možnost nemáte, nevadí. Grafomotoriku si tisknout nemusíte, můžete klukům předepsat na papír, berte to jako vzor.

9D - Díl I, díl II - 2.týden 23.3. - 27.3.2020

Bc. Veronika Hámková

Pokud je to možné, úkoly vytisknout a vystříhat. Nebo něco lze překreslit na papír a nemusíte tisknout. Jde pouze o návrh.
Díl I. T. Z., M. R.
Čtení
Globální metoda: diferenciační cvičení, procvičování porozumění a zapamatování pojmu, výběr slov, obrázků, přiřazování - dopravní prostředky, orientace na stránce, nahoře x dole
Psaní
- Cvičení pro uvolnění částí ruky, rozhýbání prstů.
- Grafomotorická cvičení (rovné čáry, šikmé čáry, spojování, obtahování).
- Rozvoj prostorové orientace, pohybové paměti, nápodoby (hry a činnosti s prsty - divadlo s maňásky, prstovými loutkami, prstové hry s říkadly).
Počty
- Skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do krabice. Řazení tří prvků podle velikosti. Procvičování číselných řad v oboru do 5. vyhledávání čísel v oboru do 4, určování čísel v oboru do 4, obtahování čísel 1-4, psaní, napodobování, modelování
- Poznávání geo tvarů
Prvouka
- Zvířata - poznávání, určování, přiřazování - čím se živí, kde žijí, co nám dávají
 
 Díl II. T. D., D. M., F. S.
Smyslová výchova, rozumová výchova
- Procvičování jemné motoriky - navlékání, provlékání, stavění z kostek, kelímků, jednoduchá pouzzle, volné čmárání na velký arch papíru, spojování bodů, stříhání papíru
- Hygiena, lidské tělo

9.D, díl I, díl II, úkoly na 3. týden 30.3. - 3.4.2020

Bc. Veronika Hámková

Pracovní listy, pokud možno, vytisknout a vystříhat, jestli máte možnost. Pokud ne, stačí ukazovat alepsoň na počítači a nebo procvičovat učivo, viz níže.
Díl I. - M.R., T. Z.
Práce s pracovními listy, dále:
Čtení - procvičovat globální čtení, řada dopravní prostředky. V knihách ukazovat obrázky, pojmenovávat. Jakékoliv obrázky, které doma máte, dávat vedle sebe do řady a obrázky číst. řadit. např. dej psa vedle koně, dej auto za koně, nad, pod... ptát, se kdo, co je vedle , za pod, ukazovat. Procvičovat probraná či známá písmena, ukazovat v textu, napsat na papír hůlkovým písmem známá písmena a třídit je, např. napsat 3x A, 3x I...
Psaní - procvičovat jemnou motoriku - pokud máte možnost, ať kluci pracují s modelínou - modelínu mačkat, válet, vykrajovat, modelovat válečky. Na papír nakreslit nějaké jednoduché tvary, např. kruh, čtverec a na to vymodelovat čverec z modelíny nebo napsat písmeno a modelovat písmeno, dále volně čmárat na papír, obtahovat písmena.
Počty
Procvičovat čísla 1-4, napsat čísla na papír a ukazovat: ukaž, kde je 1, 3... Čísla obtahovat. Skládat číselnou řadu. Procvičovat prostorou orientaci, např. vzít nějaké panáčky a říkat: dej pejska na stůl, dej hasiče pod židli... Třídění čehokoliv (podle druhu, barev, velikosti...).
 
Díl II - T. D., D. M., F. S.
Práce s pracovními listy, dále:
procvičovat jemnou motoriku - masáže rukou, mačkání míčků nebo i houbičky na nádobí, mačkání čehokoliv měkkého, jednou rukou, oběma. Hry s vodou - přelévání, lovení drobných věcí z vody, volné čmárání na papír, pokud máte doma modelínu, modelovat - modelínu mačkat, válet.
Nácvik prací v domácnosti - prostírání stolu, utírání stolu, mytí nádobí, luxování, utírání prachu, třídění prádla - čisté x špinavé, ukládání prádla na určené místo, skládání prádla.
Manipulační hry - dej před, za, vedle, na stůl, na židli...
Třídění předmětů - podle druhu, barvy, velikosti - jakékoliv předměty, např. hračky - auta x knihy...

AKTUALITY

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy