Login

ZŠS 9.C

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Učivo na 1.týden 16.3. - 20.3.2020

Klára Fojtů

Čtení
- čtení básníčky a naučit se nazpaměť
Psaní - opsat písmenka abecedy do sešitu, opakovat velká a malá písmena

Člověk a společnost - opakování učiva, vyplnit pracovní list

Člověk a příroda
- opakování učiva 

Matematika - vypracovat pracovní listy

Učivo na 2.týden 23.3. - 27.3.2020

Klára Fojtů
 
Čtení : Přímá řeč v textu
Psaní : Opis krátkého textu s přímou řečí
Matematika : Určování času - procvičování
ČaS : Státní občanství
ČaP : Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom, důležitá telefonní čísla, odpadní vody, čistota vody
 
Čtení: přečíst básničku a text
Psaní: opiš větu s přímou řečí
Matematika : čas, procvičování, opakování počítání do sta, pracovní list
ČaS : státní občanství
ČaP : Ochrana člověka při mimořádných událostech - důležitá tel.čísla, chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom.
Ochrana životního prostředí : odpadní vody, čistota vody

Učivo na 3. týden 30.3. - 3.4. 2020

Klára Fojtů
 
Čtení : čtení ukázek z knih různých autorů
Psaní : doplňování slabik do slov - procvičování známých slov
Matematika : Jednotky hmotnosti - opakování, procvičování, geometrie - znázornit kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
Člověk a společnost : Vláda České republiky
Člověk a příroda : Sluneční soustava - pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce
 
 
Webové stránky, které doporučuji k procvičování učiva

Pracovní vyučování - březen

Eva Bernatová

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Pracovní vyučování - Léčivé rostliny, léčivé účinky rostlin
2.týden 23.3. - 27.3.2020
Pracovní vyučování - výměna žárovky a baterií

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy