Login

ZŠS 5.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Čtení, psaní, počty, prvouka 11.3. - 13.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky
5.ročník - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky, pojmenování postav
6.ročník – Š.M. - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky, pojmenování postav
A.P. - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) za pomoci přiložených obrázků

PSANÍ

3.ročník – Hůlkové psaní písmena Y, slabiky MY, LY, TY, VY
5.ročník – Diktát osvojených slov (z tématické řady GČ potraviny)
www.globalni-cteni.cz
6.ročník – Š.M. - Dopisování chybějících písmen do pracovního listu, A.P. - Dopisování chybějících písmen do pracovního listu dle vzoru

POČTY

3.ročník – Psaní číslic 1-5. Orientace v číselné řadě 1-10.
5.ročník - Psaní číslic 1-17. Orientace v číselné řadě 1-20.
6.ročník – Š.M. - Psaní číslic 1-14 na tabletu s klávesnicí. Orientace v číselné řadě 1-20. A.P. - Psaní číslic 1-5. Orientace v číselné řadě 1-10.

PRVOUKA

3.ročník – Domácí zvířata a jejich mláďata (pracovní list).
5.ročník – Bezpečné chování v silničním provozu (pracovní list).
6.ročník – Bezpečné chování v silničním provozu. Zneužívání nebezpečných látek (pracovní list).

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Čtení, psaní, počty, prvouka 16.3. - 20.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
5.ročník – Logopedická, dechová a artikulační cvičení. Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
6.ročník – Š.M. - Logopedická, dechová a artikulační cvičení. Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
6.ročník – A.P. - Červená Karkulka – poslech a vyprávění. Obrázkové vyprávění za pomoci kartiček.

PSANÍ

3.ročník – Diktát písmen a slabik, vyhledávání písmen a slabik, psaní svého jména (možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida).

5.ročník – Diktát osvojených písmen, slabik a slov (vhodné využít slova z GČ http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ ). 
6.ročník – Š.M. - Diktát písmen, opis slabik, psaní svého jména – tablet s klávesnicí (k diktátu písmen je možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani). 
6.ročník - A.P. - Diktát písmen (názorná ukázka), opis slabik, psaní svého jména – tablet s klávesnicí (k diktátu písmen je možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani).

POČTY

3.ročník – Memorické počítání do 10, sčítání a odčítání do 5.
5.ročník – Porovnávání čísel do 17, rozklady čísel do 17. Sčítání a odčítání v oboru do 17 (sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem ). 
6.ročník – Š.M. - Sčítání v oboru do 10 s názorem, do 5 bez názoru  (sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem ).
6.ročník - A.P. - Sčítání v oboru do 5 s názorem, vyhledávání číslic 1-5.

PRVOUKA

3.ročník – Moje rodina – pojmenování členů rodiny, orientace v základních příbuzenských vztazích, rozlišení pojmů starší x mladší.
5.ročník – Jarní květiny, stromy a keře na jaře.
6.ročník – Jarní květiny, stromy a keře na jaře.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Rozvoj slovní zásoby na téma Jaro (příroda na jaře, jarní měsíce, popis obrázků k tématu jaro).

Čtení, psaní, počty, prvouka 23.3. - 27.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci).
5.ročník – GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci, exotická zvířata).
6.ročník – Š.M. - GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci, exotická zvířata).
6.ročník – A.P. - GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci).

PSANÍ

3.ročník – Grafické znázornění délky samohlásek. Znázornění písmen a slabik (velký formát).
5.ročník – Psaní jednoduchých slovních spojení.
6.ročník – Š.M. - Znázornění písmen, slabik a jednoduchých slov (velký formát).
6.ročník - A.P. - Grafické znázornění délky samohlásek. Znázornění písmen a slabik (velký formát).

POČTY

3.ročník – Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník).
5.ročník – Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník). Používání pravítka a měření na cm.
6.ročník – Š.M. - Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník). Vhledávání základních tvarů v okolí.
6.ročník - A.P. - Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník).

PRVOUKA

3.ročník – Upevňování pojmů ovoce a zelenina.
5.ročník – Listnaté, jehličnaté a ovocné stromy.
6.ročník – Listnaté, jehličnaté a ovocné stromy. Chování živočichů na jaře.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Vnímání, pochopení, sdělení jednoduché informace pomocí běžné gestikulace (mimikace, haptika) nebo piktogramů.

Čtení, psaní, počty, prvouka 30.3. - 3.4. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Upevňování probraných hlásek a písmen, procvičování slabik s probranými písmeny.
5.ročník – Čtení dvojslabičných a trojslabičných slov. Vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.
6.ročník – Š.M. - Vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.
6.ročník – A.P. - Upevňování probraných hlásek a písmen, procvičování slabik s probranými písmeny.

PSANÍ

3.ročník – Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.
5.ročník – Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka. Upevňování správných psacích návyků.
6.ročník – Š.M. - Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.
6.ročník - A.P. - Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.

POČTY

3.ročník – Číselná řada 1-5 vzestupná, sestupná. Sčítání a odčítání do 5 s názorem (https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5).
5.ročník – Číselná řada 1-18 vzestupná, sestupná (https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html). Přiřazování předmětů podle počtu. Sčítání a odčítání do 8.
6.ročník – Š.M. - Číselná řada 1-14 vzestupná, sestupná (https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm). Sčítání a odčítání do 10 s názorem, do 5 bez názoru.
6.ročník - A.P. - Číselná řada 1-5 vzestupná, sestupná. Sčítání a odčítání do 5 s názorem (https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5). 

PRVOUKA

3.ročník – Upevňování pojmů domácí zvířata a jejich mláďata.
5.ročník – Vyznamné události a pověsti (např. Staré pověsti české).
6.ročník – Vyznamné události a pověsti (např. Staré pověsti české).

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Dechová a hlasová cvičení. Foukání do míčku, pírka, kousku papírku,... Foukání bublin z bublifuku. Pískání na píšťalku.

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy