Login

  
 
Přehled služeb SPC

  • Evidence a komplexní diagnostika dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o ně od včasného věku.
  • Diagnostika v souvislosti se zařazováním dětí do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odkladu školní docházky.
  • Psychologickou diagnostiku, poradenskou činnost pro děti a rodiče a terapii pod vedením psychologa, resp. speciálního pedagoga.
  • Poradenská činnost pedagogům základních škol, především v oblasti specifických poruch učení a chování, školní neúspěšnosti, při integraci zdravotně postižených dětí, pomoc při tvorbě IVP.
  • Diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování.
  • Výuka v SPC nebo v domácím prostředí žáků se zdravotním postižením, resp. znevýhodněním.
  • Vyjíždění speciálního pedagoga za integrovanými dětmi do škol.
  • Základní informace v oblasti sociálních služeb, odkazy na příslušné instituce.
  • Pomoc zdravotně postiženým žákům při volbě povolání.
  • Půjčování odborné literatury a zprostředkování zapůjčení pomůcek pro zdravotně postižené děti.

AKTUALITY

INZERÁT

Zveřejněn inzerát.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (sekce Dokumenty)

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 16.6.2019.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.2019.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy