logotyp
Login

ZŠS 7.C

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťoványna www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

1.týden 16.3. - 20.3. pro celou 7. C

Bc. Jana Domincová

4. ročník - materiály již zaslány (jsou zveřejněny)
7. ročník
Čtení  - čtení básně, krátkého textu, vyhledávání slov podle obrázku, jarní tématika - dětské knížky nebo časopisy
Psaní - přepis slov z básně (viz přílohy na čtení), opis tázacích a rozkazovacích vět (příloha)
Matematika - nácvik používání násobné řady - násobky čísla 10 a 100 (tabulka + příloha)
Člověk a příroda - práce s mapou - vodstvo, pohoří, nížiny, pahorkatina - pracovní list (příloha)
Člověk a společnost - volnočasové aktivity - dle pracovního listu - třídit podle obrázků (příloha)
 
10. ročník
P.K.
Čtení - čtení a odpovědi na otázky z textu (příloha)
Psaní - sestavení a napsání jednoduchého přání k narozeninám nebo k svátku (viz příloha)
Matematika - opakování jednotky času  - příklady (příloha)
 
10. ročník
M.P.
Čtení - podle obrázků čtení krátkého textu - skladba slov - odpovědi na otázky
Psaní - grafomotorika, nácvik známých písmen
Matematika - procvičování základní jednotky času (příloha)
 
Člověk a příroda - ochrana člověka při ohrožení - ošetření drobných úrazů
Člověk a společnost - státní orgány a instituce (příloha)

Prosím rodiče o zasílání vypracovaných úkolů na mail: domincova@zsluziny.cz

Psaní

Bc. Jana Domincová

Čtení

Bc. Jana Domincová

Matematika

Bc. Jana Domincová

Člověk a společnost

Bc. Jana Domincová

Člověk a příroda

Bc. Jana Domincová

7.C - M.Ch.

Bc. Jana Domincová

Doporučené weby

www.školákov.cz
www.rysava.websnadno.cz (Luštěnky.cz)
www.skolasnadhledem.cz.

2.týden 23.3. - 27.3. 2020 / 7.C ( 4. ročník + 7. ročník + 10. ročník)

Bc. Jana Domincová

4. ročník

Čtení = čtení a skladba slovních spojení jednoduché věty s využitím A,I, MÁ, MÁM – příloha
Psaní = pracovní list procvičování hůlkového psaní – písmena B,R (příloha)
Počty = číslice 9 – procvičování a určování prvků do řady 9, rozklad, sčítání a odčítání (příloha)
Prvouka = staré pověsti české – dle elektronické učebnice ZŠ Cheb - dějepis (strana 16-18) + video ČT - Dějiny udatného národa českého (zpřístupněné na internetu)

7. ročník

Čtení = text s velikonoční tématikou, vyhledávání známých slov ve slovních spojení a ve větách, vyvozování prvního písmene u slov (příloha)
Psaní = velikonoční přání – přepis dle předlohy i na počítači (příloha)
Matematika = procvičování početních operací v oboru 0-20 s přechodem přes desítku (přílohy)
ČaS = rozlišování vhodného a nevhodného trávení volného času (příloha)
ČaP = orientace na mapě – vodstvo, oceány, řeky, hranice států (příloha)

10. ročník

Čtení= P.K.
Čtení návodů k různým činnostem – návody na obalech výrobků – návodné čtení při práci na PC (Příloha)
Psaní P.K. =  přepis velikonočního přání dle předlohy (příloha)
Čtení = M.P.
Čtení básně s velikonoční tématikou – příloha, skládání známých slov
Psaní = M.P.
Grafomotorika, opakování písmen m,n,u,v – psací forma - (příloha)
Matematika = (P.K. + M.P.)
Geometrie = rýsování čtverec – opakování + rozpoznávání prostorových útvarů – pracovní list (příloha)

ČaP = vycházka do přírody – skládání herbáře – jarní květiny (příloha)
ČaS = státní symboly ČR – opakování (příloha)
Prosím rodiče o zasílání vypracovaných úkolů na mail: domincova@zsluziny.cz

3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Bc. Jana Domincová

4. ročník

Čtení – skládání slov, pomocná tabulka na skládání slov, čtení s porozuměním, první slabika ve slově (příloha)
Psaní – přepis slov s písmenem N (příloha)
Počty – číselná řada do 9, přiřazování předmětů do řady 9, psaní číslic od 1-9 (příloha)
Prvouka – upevňování a třídění pojmů (zelenina, ovoce, zvířata, mláďaty, stromy, rostliny), (příloha)

7. ročník

Čtení – pohádkové čtení, vyhledávání slov v textu, rozbor pohádkové básně, odpovědi na otázky (příloha)
Psaní – opis jednoduchých slovních spojení, přiřazování tiskacích písmen k psané formě a naopak (příloha)
Matematika – číselná oso do 100, vyhledávání čísel na číselné ose, porovnávání a rozklad čísel (příloha)
Člověk a příroda – turistická mapa – Prokopské údolí – naučná stezka (příloha)
Člověk a společnost – sportovní a kulturní využití volného času, praktické příklady (příloha)

10. ročník

Čtení (P.K.) – recept na jablečný koláč, text básně o jablku (příloha)
Čtení (M.P.) – čtení básní – odpovědi na otázky (příloha)
Psaní (P.K.) – doplňování slabik do slov, přepis slov podle zadaného návodu (příloha)
Psaní (M.P.) – nácvik tiskacích písmen v tabulce, procvičování grafomotoriky (příloha)
Matematika – (P.K.) – číselná osa do 100, procvičování a opakování (příloha)
Matematika – (M.P.) – číselná osa do 10, 20, 100 – doplňování čísel do osy a tabulky (příloha)
Člověk a příroda – voda a její využití (příloha)
Člověk a společnost – obec, region, kraj (příloha)
Řečová výchova – celá VII. C – Kimovy hry (zraková diferenciace)
Prosím rodiče o zasílání vypracovaných úkolů na mail: domincova@zsluziny.cz

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy