logotyp
Login

ZŠS 5.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Čtení, psaní, počty, prvouka 11.3. - 13.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky
5.ročník - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky, pojmenování postav
6.ročník – Š.M. - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) a odpovědi na přiložené otázky, pojmenování postav
A.P. - Reprodukce krátké pohádky (pracovní list) za pomoci přiložených obrázků

PSANÍ

3.ročník – Hůlkové psaní písmena Y, slabiky MY, LY, TY, VY
5.ročník – Diktát osvojených slov (z tématické řady GČ potraviny)
www.globalni-cteni.cz
6.ročník – Š.M. - Dopisování chybějících písmen do pracovního listu, A.P. - Dopisování chybějících písmen do pracovního listu dle vzoru

POČTY

3.ročník – Psaní číslic 1-5. Orientace v číselné řadě 1-10.
5.ročník - Psaní číslic 1-17. Orientace v číselné řadě 1-20.
6.ročník – Š.M. - Psaní číslic 1-14 na tabletu s klávesnicí. Orientace v číselné řadě 1-20. A.P. - Psaní číslic 1-5. Orientace v číselné řadě 1-10.

PRVOUKA

3.ročník – Domácí zvířata a jejich mláďata (pracovní list).
5.ročník – Bezpečné chování v silničním provozu (pracovní list).
6.ročník – Bezpečné chování v silničním provozu. Zneužívání nebezpečných látek (pracovní list).

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Čtení, psaní, počty, prvouka 16.3. - 20.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
5.ročník – Logopedická, dechová a artikulační cvičení. Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
6.ročník – Š.M. - Logopedická, dechová a artikulační cvičení. Červená Karkulka – poslech a vyprávění.
6.ročník – A.P. - Červená Karkulka – poslech a vyprávění. Obrázkové vyprávění za pomoci kartiček.

PSANÍ

3.ročník – Diktát písmen a slabik, vyhledávání písmen a slabik, psaní svého jména (možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida).

5.ročník – Diktát osvojených písmen, slabik a slov (vhodné využít slova z GČ http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ ). 
6.ročník – Š.M. - Diktát písmen, opis slabik, psaní svého jména – tablet s klávesnicí (k diktátu písmen je možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani). 
6.ročník - A.P. - Diktát písmen (názorná ukázka), opis slabik, psaní svého jména – tablet s klávesnicí (k diktátu písmen je možno využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani).

POČTY

3.ročník – Memorické počítání do 10, sčítání a odčítání do 5.
5.ročník – Porovnávání čísel do 17, rozklady čísel do 17. Sčítání a odčítání v oboru do 17 (sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem ). 
6.ročník – Š.M. - Sčítání v oboru do 10 s názorem, do 5 bez názoru  (sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem ).
6.ročník - A.P. - Sčítání v oboru do 5 s názorem, vyhledávání číslic 1-5.

PRVOUKA

3.ročník – Moje rodina – pojmenování členů rodiny, orientace v základních příbuzenských vztazích, rozlišení pojmů starší x mladší.
5.ročník – Jarní květiny, stromy a keře na jaře.
6.ročník – Jarní květiny, stromy a keře na jaře.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Rozvoj slovní zásoby na téma Jaro (příroda na jaře, jarní měsíce, popis obrázků k tématu jaro).

Čtení, psaní, počty, prvouka 23.3. - 27.3. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci).
5.ročník – GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci, exotická zvířata).
6.ročník – Š.M. - GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci, exotická zvířata).
6.ročník – A.P. - GČ – opakování a upevňování naučených řad, diferenciační cvičení, porozumění, procvičování a zapamatování pojmů (řady: domácí zvířata, ptáci).

PSANÍ

3.ročník – Grafické znázornění délky samohlásek. Znázornění písmen a slabik (velký formát).
5.ročník – Psaní jednoduchých slovních spojení.
6.ročník – Š.M. - Znázornění písmen, slabik a jednoduchých slov (velký formát).
6.ročník - A.P. - Grafické znázornění délky samohlásek. Znázornění písmen a slabik (velký formát).

POČTY

3.ročník – Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník).
5.ročník – Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník). Používání pravítka a měření na cm.
6.ročník – Š.M. - Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník). Vhledávání základních tvarů v okolí.
6.ročník - A.P. - Pojmenování a rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trjúhelník, obdélník).

PRVOUKA

3.ročník – Upevňování pojmů ovoce a zelenina.
5.ročník – Listnaté, jehličnaté a ovocné stromy.
6.ročník – Listnaté, jehličnaté a ovocné stromy. Chování živočichů na jaře.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Vnímání, pochopení, sdělení jednoduché informace pomocí běžné gestikulace (mimikace, haptika) nebo piktogramů.

Čtení, psaní, počty, prvouka 30.3. - 3.4. 2020

Mgr. Simona Janíčková

ČTENÍ

3.ročník – Upevňování probraných hlásek a písmen, procvičování slabik s probranými písmeny.
5.ročník – Čtení dvojslabičných a trojslabičných slov. Vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.
6.ročník – Š.M. - Vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.
6.ročník – A.P. - Upevňování probraných hlásek a písmen, procvičování slabik s probranými písmeny.

PSANÍ

3.ročník – Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.
5.ročník – Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka. Upevňování správných psacích návyků.
6.ročník – Š.M. - Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.
6.ročník - A.P. - Cvičení pro uvolnění ruky, dlaně, prstů, špetky. Koordinace ruky a oka.

POČTY

3.ročník – Číselná řada 1-5 vzestupná, sestupná. Sčítání a odčítání do 5 s názorem (https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5).
5.ročník – Číselná řada 1-18 vzestupná, sestupná (https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html). Přiřazování předmětů podle počtu. Sčítání a odčítání do 8.
6.ročník – Š.M. - Číselná řada 1-14 vzestupná, sestupná (https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm). Sčítání a odčítání do 10 s názorem, do 5 bez názoru.
6.ročník - A.P. - Číselná řada 1-5 vzestupná, sestupná. Sčítání a odčítání do 5 s názorem (https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5). 

PRVOUKA

3.ročník – Upevňování pojmů domácí zvířata a jejich mláďata.
5.ročník – Vyznamné události a pověsti (např. Staré pověsti české).
6.ročník – Vyznamné události a pověsti (např. Staré pověsti české).

ŘEČOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Dechová a hlasová cvičení. Foukání do míčku, pírka, kousku papírku,... Foukání bublin z bublifuku. Pískání na píšťalku.

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy