logotyp
Login

ZŠ 9.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Dana Lukešová

Český jazyk – 9. ročník
Jazyková výchova
Skloňování podstatných a přídavných jmen – učebnice str. 34 – 46
- Vypracovat písemně cvičení: cv.6/ str. 35
cv.6/ str. 37
cv.7/ str. 38
cv.10/ str. 41
cv.3/ str. 43
Skladba – věta, základní skladební dvojice – učebnice str. 47 – 48
- Vypracovat písemně cvičení: cv.3/ str. 48
cv.4/ str. 48
Shoda podmětu s přísudkem
Podmět rodu mužského životného a neživotného – učebnice str. 49 – 51
- Vypracovat písemně cvičení: cv.1/ str. 49
cv.4/ str. 50
cv.5/str. 50
cv.6/str. 50

Webové odkazy na procvičování učiva:
www.novaskola.cz
www.vcelka.cz
www.umimefacta.cz
www.umimecesky.cz
www.rysava.cz
www.veskole.cz
www.fraus.cz

Literární výchova
Pojmy: divadelní hra, drama, hlavní a vedlejší postavy, monolog, dialog
Úkol: Vyhledej tyto pojmy na internetu a seznam se s nimi. Přečti si nějakou pohádku a vypiš hlavní a vedlejší postavy.

Na www.youtube.cz shlédni dramatickou povídku: Karla Čapka „ Smrt barona Gandary". Napiš hlavní a vedlejší postavy a zápletku.

Komunikační a slohová výchova
Popis osoby, děje a činnosti
- Popiš svého kamaráda ze třídy
- Popiš, jak probíhal tvůj den během uzavření škol. /jak jsi se učil sám doma, co jsi dělal odpoledne, večer..../

Základy společenského chování
- Mimojazykové prostředky, mimika, gesta / pojmy vyhledej na internetu/
Pracovní list – viz příloha

Matematika - březen

Bc. Jana Jelínková

učebnice str. 41 – 42 „Úrok, úroková míra“
str. 42/ cv 1 – 5, 8, 9 – písemně
sbírka úloh str. 128/ cv 11 – využití kalkulátoru
PS str. 28/ cv1 -  4 „Procentový počet“
Geometrie – „Objem válce“
učebnice str. 81/cv 1
PS str. 44/ cv 8, 9, 10

Procvičuj na internetu https://www.matika.in/cs/test.php 
https://www.matika.in/cs/test.php 
http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Matematika IVP 9.A pro J. P. - březen

Bc. Jana Jelínková
Matematika  IVP  9.A pro J. P.

Procvičovat
- práci s kalkulátorem a jeho funkce
 
- rozklady dvojciferných čísel na desítky a jednotky
- rozklady čísel – doplňování druhého sčítance
- písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem, zkoušky
- řešení slovních úloh s maximálně dvěma výpočty
- opakovat sčítání a odčítání do 1 000 000 s přechodem přes desítku a násobilku

Učebnice
str. 14/ cv 1 – podíl pouze celé číslo, bez desetinného čísla + zkouška
str. 14/ cv 3 – řešení slovní úlohy
str. 17/ cv 1 (1. až 3. sloupek) – dělení desetinného čísla jednociferným dělitelem

Sbírka úloh

str.30/ cv 43 – písemné sčítání
str. 35/ cv 62 – písemné odčítání

Webové odkazy na procvičování – matematika online, matika.in, isibalo.com

9.A/1. skupina - Informatika

Mgr. Markéta Machačíková

Úkoly na 2 týdny


Úkol č.1: 
Vytvoř prezentaci o minimálně 10 slidech na téma Moje budoucí povolání.
Podmínky:
1) Název povolání.
2) Zajímavosti o vybraném povolání.
3) Obrázky a uvedení jejich zdrojů.
4) Odkaz na video.
5) Zdůvodnění, proč jsem si povolání vybral(a).
6) Výhody a nevýhody povolání. 
7) Co by jsi chtěl(a) na povolání zlepšit.
8) Použité zdroje.
9) Uložit a jako název napsat: své jméno a příjmení.
 
Prezentaci pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz.
 
Úkol č.2: Vyzkoušej si psaní všemi deseti na: http://www.miniobr.cz/cesky/psani-vsemi-deseti-online.

3.týden
 
Bezpečnost při používání internetu, elektronické komunikaci
- podívej se na jednotlivé odkazy:
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: 10 pravidel bezpečného internetu.
2) Pomocí odrážek vypiš 10 pravidel svými slovy, nekopíruj.
3) Vlož obrázek týkající se bezpečnosti na internetu a vlož k němu zdroj.
4) Dole uveď Vypracoval(a): a doplň své jméno.
5) Dokument ulož do PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

INFORMATIKA – 9.A/2.SKUPINA

Mgr. Dana Lukešová

Březen – Téma: Programy pro vytváření prezentace – Power Point

Co je to PowerPoint a k čemu se používá?

PowerPoint je program, který patří do kategorie s označením prezentační nebo grafické aplikace. Z toho vyplývá, že jeho základní využití spočívá v tvorbě a publikaci prezentací, které mohou obsahovat nadpisy a pod nimi nejdůležitější opěrné body přednášeného textu, doprovodné tabulky, ilustrativní grafy, diagramy, obrázky a jiné podstatné nebo jen oživující prvky. To vše může být v různých barvách a formátech a na působivém pozadí.

Základní ovládání

Kromě konkrétní práce s objekty (tzn. kreslení, připojení a úpravy textu a obrázků apod.) musíme také provádět celou řadu dalších úkonů (ukládání souboru, změnit velikost zobrazení atd.). To se provádí pomocí příkazů, které jsou sdruženy do nabídek. Základní nabídka je zobrazena v horní části okna. Po výběru položky ze základní nabídky se rozvine další nabídka, ze které specifikujeme příkaz. Pak se již provede požadovaná činnost nebo se objeví dialogový panel, ve kterém se nastavují další volby upřesňující vybraný příkaz.
Microsoft PowerPoint (plným jménem Microsoft Office PowerPoint) je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

Prezentace mohou sloužit pro ukázku různých produktů, služeb, či jiných aktivit.
Vhodné zhlédnout  instruktážní video k programu „Power Point“:
https://www.youtube.com/watch?v=y8ABiRROBew

Zadání úkolu na měsíc březen:
Vypracuj prezentaci v programu Power Point. Prezentace bude obsahovat minimálně 8 slidů.
Téma prezentace: Moje budoucí povolání
Prezentaci zašli na emailovou adresu: lukesova@zsluziny.cz

Další možnosti opakování a procvičování dovedností a znalostí:
Vyzkoušej si psaní všemi deseti na: http://www.miniobr.cz/cesky/psani-vsemi-deseti-online

Odkazy pro bezpečný pohyb na internetu:
http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/default.aspx 
http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/komiksove-pribehy/ 
http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx

Literatura:

  • MAGERA, I. Microsoft PowerPoint 97. Praha : Computer Press, 1997. ISBN 80-7226-010-3.
  • ŠIMEK, T. Microsoft PowerPoint 4.0. Praha : Computer Press. ISBN 80-85896-16-8.

Anglický jazyk - 1. a 2.týden

PaedDr. Iva Novotná

Procvičování slovíček
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-abstraktni-podstatna-jmena-mix

Procvičování stavby věty
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-do-have-be-questions-negatives#exercise20

Přehled témat k opakování
https://www.umimeanglicky.cz/prehled-temat

Anglický jazyk - 3.týden

PaedDr. Iva Novotná
 

Zadání

1. Prostuduj si prezentaci GREAT BRITAIN a nauč se poznávat významná místa Londýna.
2. London – přiřaď k fotografii správný název.
3. Nauč se slovíčka.
4. Procvič si informace o Spojeném království, napiš do prezentace odpovědi nebo do sešitu.

5. Odkazy:

London
https://www.helpforenglish.cz/article/2014121601-london-airports 
The United Kingdom vs. Great Britain
https://www.helpforenglish.cz/article/2011121201-the-united-kingdom-vs-great-britain 
Procvičování slovíček: In the town 
https://www.jazyky-online.info/procvicovani.php?l1=english&l2=czech&disa=1&topic=City 
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/7-rocnik/In%20the%20town/cv1.htm
Present simple
https://learningapps.org/display?v=psu2daz6a20 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-be-have-do#exercise20 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv1.htm

Anglický jazyk - 4.týden

PaedDr. Iva Novotná

1. Přítomný čas průběhový - prostuduj !
2. Vypracuj pracovní list dle zadání.

4. Hra na procvičování slovní zásoby: 
https://babadum.com/play/?lang=7&game=1

Chemie

PaedDr. Věra Kozohorská

1.týden
- znát (doučit se) a správně zapisovat značky vybraných nejznámějších prvků - podle zápisu v sešitu
- opakovat již splněné téma "Oxidy" - vypracovat pracovní list č. 5 (podle učebnice str. 22 - 24, v sešitu 14. zápis)
- zapamatovat si a správně zapsat vzorec oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého


2. týden

- vypracovat opakovací pracovní list č. 6
- nové učivo: téma "Kyseliny" - učebnice str. 25 - 27. Opsat do sešitu 15. zápis
- zapamatovat si a správně zapsat vzorec kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové

3. týden
- opakovat předchozí
- nové učivo: téma "Hydroxidy" - učebnice str. 28. Opsat do sešitu 16. zápis

4. týden
- opakovat předchozí
- nové učivo: téma "Soli, neutralizace, stupnice pH" - učebnice str. 29 - 31. Opsat do sešitu zápis č. 17.
- vypracovat pracovní list č. 7

Rýsování

PaedDr. Věra Kozohorská

9.A/skupina 1 - M. Č., E.P.

Úkoly na 4 týdny:
1) Pracovní sešit - dokončit list 17 - vzor v modré učebnici str. 23 obrázek 25a a str.24 obrázek 25b (Krychle)

2) Pracovní sešit - list 16 - vzor v modré učebnici str. 21 obrázek 22 a) a str.22 obrázek 23 (kvádr)

3)Pracovní sešit - list 18 - vzor v modré učebnici str. 25 obrázky 27a, 27b (pravidelný čtyřboký hranol)

4) Případnědokončit listy, které mají být hotové: 12,13,14,15

Kdo zapomněl pracovní sešit nebo učebnici ve škole, může si je individuáně vyzvednout denně mezi 9. až 13. hodinou, u ředitelky školy - zvonit u vchodu k vrátnici.

Zeměpis

Mgr. Dana Lukešová
Zeměpis

Severní Amerika – celkový přehled
učebnice              str. 32 – 33
pracovní sešit       str. 26 – 27

Kanada
učebnice               str. 34 – 35
pracovní sešit        str. 28 – 29

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zemepis/z_085_svtadly_amerika_prodnzajmavosti.pdf

https://www.zsmutejovice.cz/m/vyuka/zemepis/7-rocnik/

https://www.invia.cz/blog/10-prirodnich-kras-severni-ameriky-ktere-vam-vezmou-dech/

Přírodopis

Eva Chovancová
Nové učivo - do konce března  

Dějepis

Mgr. Miloslava Bruštíková

Fyzika

Bc. Jana Jelínková

Učebnice str. 91 – 94 „Jaderná energie a radioaktivita“ – opakování – přečíst
PS str. 30 vypracovat
Učebnice  str. 60 – 63 „Blesk“ – přečíst
PS str. 21/cv 1, 2 vypracovat
Str. 22/ cv 3 vypracovat

Nové učivo Blesk – Hrom a Zdroje světla – Elektrický oblouk  vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat do sešitu. Nepsat datum ani číslo zápisu – doplníme ve škole.

Občanská výchova

Mgr. Ilona Kafková

Úkoly na 2 týdny

 
Pracovní uplatnění
na internetu vyhledat pracovní inzeráty (např. https://www.prace.cz/https://www.inzeratyprace.cz/)
vytvořit (vymyslet si) několik vlastních inzerátů (práce - nabídka, poptávka) a zapsat si je do sešitu
 
Základní pravidla společenského chování
na webu České televize zadat: Špaček - Etiketa (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/dily/); podívat se na díly: Telefonování, Letadlem i autobusem, Oslovování
vyplnit pracovní list: Zásady společenského chování

3. a 4. týden

Źivotní prostředí a jeho ochrana 
(chování v přírodě, vliv technického pokroku, odpovědnost jedince za zdraví) 
vypracuj referát na téma „Źivotní prostředí a jeho ochrana“ (pokud budeš mít úkol v elektronické podobě, odešli na e-mail: kafkova@zsluziny.cz)
procvič své znalosti: https://www.tonda-obal.cz/ a https://www.umimefakta.cz/cviceni-spolecenske-navyky

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (ochrana člověka za mimořádných událostí – živelní pohromy, terorismus) na stránkách https://www.policie.cz/ nalezneš v nabídce vpravo Informace k terorismu; po rozkliknutí si přečti stručnou kapitolu: Teoretické minimum (co je terorismus a jak se projevuje) a kapitolu Prevence (jak chránit sebe a své okolí)
pracovní list: Mimořádné události

Pracovní vyučování - dívky

Bc. Jana Jelínková


Zákon o rodině, práva a povinnosti členů rodiny – odkaz na webovou stránku 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo#Vztahy_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi 
Předpěstování sazenic https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/pet-rad-ktere-vam-zajisti-uspesne-predpestovani-rostlin 
Druhy zeleniny https://www.receptyonline.cz/atlasy-a-encyklopedie/encyklopedie-zeleniny/ 
Pokus se podle videoukázky složit nějaké papírové origami https://www.origami-navody.cz

Pracovní vyučování - dívky

Oldřich Kouřimský

Pracovní vyučování - hoši

Mgr. František Nikrýn

Pracovní vyučování - hoši

Bc. Jana Jelínková


Zákon o rodině, práva a povinnosti členů rodiny – odkaz na webovou stránku 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo#Vztahy_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi 
Vyber z receptů /z odkazu na webové stránky/ jednu zavářku do polévky, opiš recept, popř. se pokus zavářku udělat
http://makova-panenka.cz/recepty/co-dat-do-polevky-maly-lexikon-polevkovych-zavarek-a-vlozek-do-polevky/

Výtvarné techniky

Mgr. Emilia Michalková

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Učivo a úkoly do konce března:
1. Upevňování pojmů: - instrumentální a vokální hudba, orchestr, sbor, dirigent, sbormistr, partitura
- najdi si tyto pojmy na internetu, seznam se s nimi, abys je dokázal vysvětlit.
2. Nástroje symfonického orchestru (rozdělení do skupin podle vzniku tónu, rozlišování - zrakem, sluchem)
Podle toho, jak vzniká tón při hře na hudební nástroj, podle způsobu hry a podle materiálu, z kterého je nástroj vyroben, rozlišujeme 3 základní skupiny hudebních nástrojů a v nich ještě podskupiny. Jsou to hudební nástroje:
a) strunné (smyčcové, drnkací, klávesové, úderné)
b) dechové (dřevěné - původně vyrobené ze dřeva, žesťové=plechové, )
c) bicí (rytmické - nemůžeme na ně zahrát melodii, pouze rytmus; melodické - můžeme na ně zahrát melodii)

- Zopakuj si, jakým způsobem vznikají tóny na jednotlivé skupiny nástrojů, jak se na ně hraje (informace můžeš vyhledat na internetu nebo v nějaké encyklopedii), vyhledej příklady nástrojů k jednotlivým skupinám.
- Podívej se na internetu, jak některé nástroje vypadají a poslechni si, jak znějí (např. housle, violoncello, kontrabas; kytara, harfa; klavír; flétna, klarinet, fagot; trubka, lesní roh, pozoun, tuba; velký a malý buben, tympány, činely, gong, triangl; xylofon, zvonkohra).
- Vypracuj úkoly na pracovním listu, který najdeš v příloze č. 1.

Tělesná výchova - chlapci

Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy