Login

ZŠ 8.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, fyzika, pracovní vyučování - hoši

Mgr. Marie Kulichová

1.týden 16.3. - 20.3.2020

Český jazyk
-        Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov
-        Podstatná jména uč. str. 24 – 29 (vyhledat, podtrhat rody – barevně, určit pády, podmět a přísudek)

-        Sloh -  napiš popis pracovního postupu
Dívky – vaření polévky
Chlapci – výroba dřevěného autíčka

Matematika
-        Opakování násobilkových řad
-        Uč. 8/6; 9/7, 10; str. 11 – 12 alespoň dvě cvičení; 16/13; 22/2; 26/1,3
-        Geo – uč. str. 59 – 62
-        Geo – PS str. 33 – 34

Fyzika
-        Zatmění Měsíce, zatmění Slunce
-        Zrcadla – druhy zrcadel

Procvičujeme učivo i na webových stránkách:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo)
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz

2.týden 23.3. - 27.3.2020

Český jazyk - jaz.výchova:
- vypracovat pracovní list - uložit do PC, vyplnit, uložit a přeposlat na kulichova@zsluziny.cz (moje kontrola)
- nadále opakovat a procvičovat VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA z webových stránek
- uč. str. 46 - SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - přečíst a do sešitu DÚ přepsat 47/3 a)b) (podtrhat podmět a přísudek)
Český jazyk - komun. a slohová výchova:
- z minulého týdne vaše popisy jsou napsané buď v sešitě DÚ nebo ve wordu a můžete ho poslat na moji adresu
- tento týden téma JARO - můžeš vypravování nebo opět popis (tvoje volba) a napsat opět buď do sešitu DÚ či word nebo ve formě prezentace (můžeš použít internet)
Český jazyk - lit.výchova:
- kritický přístup ke zpravodajství a k reklamě - sledujte zprávy a napište svůj názor (můžete do sešitu nebo emailem)
Matematika - arit.:
- opakovat zlomky web. stránky
- vypracovat pracovní list (alespoň 2 slovní úlohy, zapsat do sešitu DÚ - zadání, výpočet, odpověď)
- uč. str. 34-35 DESETINNÁ ČÍSLA, přečíst, prohlédnout i na web. stránkách
Matematika - GEO:
- uč. str. 65 OBSAHY OBRAZCŮ - přečíst zelený rámeček, zopakovat převody jednotek(využít web. stránky)
- PS 38/1,3
Fyzika:
- na papír nakresli za pomoci učebnice, internetu ZATMĚNÍ MĚSÍCE (podoby Měsíce), ZATMĚNÍ SLUNCE
- uč. str. 59-62
- na papír či do wordu ZRCADLA - druhy, uč. str. 63-65
Pracovní vyučování - hoši:
- vyrobit z papíru květinu, návod najdeš na adrese https://www.origami-navody.cz/

Webové stránky:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo)
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz/prehled-temat
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz
www.pravopisne.cz
www.didakta.cz
www.vcelka.cz
www.onlinecviceni.cz
www.matematikouhrou.cz/zlomky
www.matikaj.webmode.cz
www.skolasnadhledem.cz

Anglický jazyk

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Den svatého Patrika - Saint Patrick's Day
 - informace k svátku vyhledat na internetu
opakování slovní zásoby z desek 
nová slovní zásoba: a) základní přídavná jména b) zaměstnání/povolání - vytvořit vlastní listy do desek
na internetu - slovní zásoba - https://www.youtube.com/ zadat téma (např. food, animals, body parts, clothes, adjectives, opposites) a "vocabulary" nebo "song for kids"
výukové programy:
https://www.umimeanglicky.cz/ (např. pexesa dle témat, poslech slovíček, slova ve větách, překladatel)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1 - 10)
http://www.anexpres.cz/ucebnice/7-trida/ (přečíst si anglické texty)

3. a 4. týden

Město (důležité body, orientace), venkov
nakresli na A4 město a označ anglicky jednotlivé části města (místa, stavby, obchody …).
na druhý papír A4 nakresli vesnici a i zde popiš části obce (domy, obchod, kostel, rybník ...)
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-mesto

Základní podstatná jména, pravidelné tvoření množného čísla
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka:
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka_slovicka_podstatna_jmena 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-noun-plurals-regural

Reálie – Irsko (hlavní město, hospodářství, obyvatelstvo, příroda, kultura, památky, osobnosti, národní jídla, zvyky, svátky a tradice); vytvoř dokument (v českém jazyce s použitím vybraných anglických slov) na téma: Irsko – Ireland (napsat informace a zajímavosti o tomto státu vlastními slovy - alespoň 15 vět; vložit obrázky a uvést zdroje); zašli na e-mailkafkova@zsluziny.cz

Chemie

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
V přírodě se nic neztratí

- uč. str. 42 - přečíst si, udělat zápis (viz žlutý rámeček), přepsat tabulku č. 7

Nejjednodušší sloučeniny
- uč. str. 48 - 49 - přečíst si, udělat zápis (viz žlutý rámeček)

Referát - Skleníkový efekt - na vel. A4

Procvičování na internetu: https://www.umimefakta.cz/prehled-temat - Chemie - Značky chemických prvků
Procvičování pro ty, kteří nebyli zkoušení - viz opakovací otázky!

3. a 4. týden
Kyseliny

- uč. str. 55 - 57 Proč jsou některé látky kyselé a jiné zásadité?
- zapsat si do sešitu žluté rámečky na str. 56,57
- příloha Kyseliny - doplnit

- opakování - http://www.didakta.cz/ - Chemie - Názvosloví - Kyseliny; https://www.umimefakta.cz/cviceni-kyslikate-kyseliny - Kyseliny s obrázky

Informatika 8.A/1. skupina

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
Úkol č. 1: 
Vytvoř komiks na libovolné téma
Komiks musí obsahovat alespoň 10 obrázků. Využij k tomu https://www.storyboardthat.com/cs/storyboard-creator.
Vytvořený komiks pomocí aplikace Výstřižky vystřihni. Ulož jako obrázky. Jednotlivé obrázky očísluj. 
Svoji práci pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz.
.
Úkol č. 2: Vyzkoušej si jednoduché programování na: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana#ps62

3.týden
 
Bezpečnost při používání internetu, elektronické komunikaci
- podívej se na jednotlivé odkazy:
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: 10 pravidel bezpečného internetu.
2) Pomocí odrážek vypiš 10 pravidel svými slovy, nekopíruj.
3) Vlož obrázek týkající se bezpečnosti na internetu a vlož k němu zdroj.
4) Dole uveď Vypracoval(a): a doplň své jméno.
5) Dokument ulož do PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

Informatika 8.A/2.skupina

Mgr. Dana Lukešová

Občanská výchova

Mgr. Dana Steckerová

1.týden 16.3. - 20.3.2020
- Učebnice str. 62, 63
- Učebnice str. 71 – 73 PROČÍST
- Učebnice str. 73 modrý rámeček zapsat
- Opakování str. 26

2.týden 23 3. - 27.3.2020
- Učebnice
str. 64 PROČÍST
str. 64 modrý rámeček zapsat
DÚ – zapsat na papír všechna svoje práva, ale i povinnosti – vložit do portfolia

 

Pracovní vyučování - dívky

Oldřich Kouřimský

Rýsování

PaedDr. Věra Kozohorská 

8.A/skupina 1 - F.Č., T.K., S.S., V.V.

Úkoly na 4 týdny:
1) Pracovní sešit - list 14 - čtvercová, obdélníková a diagonální síť - všude nutné stále používat rysku

2) Na čtverečkovaný papír narýsovat ornamenty ve čtvercové síti podle přiloženého vzoru, tj. tužkou silně vytahovat určené čáry čtvercové sítě podle pravítka

3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36

Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce:
- 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 16
- ve 2. pololetí mají všichni mít již splněny listy 17, 18 a na papír sloupcový graf absence

Kdo zapomněl pracovní sešit nebo učebnici nebo "načatý" graf ve škole, může si je individuáně vyzvednout denně mezi 9 až 13. hodinou, u ředitelky školy - zvonit u vchodu k vrátnici.

Dějepis - březen

PaedDr. Alexandra Trešlová 

-         Pojmy: poddanství, nevolnictví, robota
-         Selské rebelie, zrušení nevolnictví
-         hospodářský rozvoj na přelomu 18. a 19. stol.
-         Opakování – Marie Terezie a Josef II., průmyslová revoluce
-         Učebnice str. 30 – 31, str. 32 – 33, str. 34 – 35; opakování str. 36 – 37
-         Pracovní sešit str. 25 – 26, str. 26 – 27, str. 28 -29

Učivo lze procvičovat a doplnit zhlédnutím na videoprogramech stream:
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019646/den-zacatku-vlady-marie-terezie-20-rijen-1740 
a na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

Zeměpis - březen

Bc. Pavla Šebestová /Svatošová/

Jihovýchodní Evropa-Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie.

OČMU-živelné pohromy-požáry, terorismus (Balkánský poloostrov), záplavy (Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko) – učebnice str. 46-49 + PS do str. 37

Příloha-zápis do sešitů /lze vytisknou a nalepit do sešitu/-někteří už zápis mají

http://www.zemepis.com/Evropa.php

https://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni-evropy/

D.Ú. – vypsat do sešitu chráněné krajinné oblasti Jihovýchodní Evropy

Pracovní vyučování - hoši

Oldřich Kouřimský

Pracovní vyučování - dívky

Bc. Jana Jelínková


Zákon o rodině, práva a povinnosti členů rodiny – odkaz na webovou stránku 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo#Vztahy_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi 
Předpěstování sazenic https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/pet-rad-ktere-vam-zajisti-uspesne-predpestovani-rostlin 
Druhy zeleniny https://www.receptyonline.cz/atlasy-a-encyklopedie/encyklopedie-zeleniny/ 
Pokus se podle videoukázky složit nějaké papírové origami https://www.origami-navody.cz

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Popularizace hudby - seznámení s vybranými lidovými a společenskými tanci (do konce března)
Pojem: tanec
Úkoly:
1 Vyhledej pojem tanec na internetu, seznam se s ním, abys ho uměl vysvětlit. Zjisti, od kdy tanec existuje, jaké druhy a typy tanců rozlišujeme (podle různých hledisek- uveď několik příkladů).
 2. Z následující nabídky si vyber dva tance (polka, mazurka, valčík, čardáš), vyhledej o nich a zapiš základní informace (např. místo, doba, okolnosti vzniku, charakteristika, vývoj,...).
3. Vyhledej a zhlédni nějakou videoukázku vybraných tanců např. na Youtube, abys je dokázal sám popsat, můžeš si i zatančit, naučit se nebo zopakovat základní kroky.

Přírodopis

Eva Chovancová

úkol do konce března

Pracovní techniky

Mgr. Jana Marková

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Origami
Podle návodu v příloze slož tulipán nebo květinu. Další návody najdeš na https://www.origami-navody.cz

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy