logotyp
Login

ZŠ 5.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.ročník
1)Opiš text a doplň i/y, í/ý.
Šnec__jsou pomalá zvířata. Velké i malé šnek__  vid__me po každém dešt__. Zahradn__c__  je nemaj__ rád__, protože j__m uj__daj__ salát__. Správně to nejsou šnec__, ale hlemýžd__, sl__mác__, plzác__ a páskovk__.
 
2) Napiš abecedu velkými tiskacími písmeny na papír 
3) Přednes báseň “ Pomlázka” ( Písanka strana 29 )
4) Čti  z pracovního listu Jak Křemílek a Vochomůrka pekli kaštany

Český jazyk/4.ročník
Opakujete tvrdé a měkké souhlásky, pomůže ti dráček který je na pracovním listě. Obojetné souhlásky jsou ty co zůstanou, můžeš je vybavit.
Pozřít do učebnice strana 68 cvičení 16. Doplňuje, čtete, zdůvodňuje a vypište věty o zvířatech.
 
Český jazyk/5.ročník
1) opakuj vyjmenovaná slona po B a napiš je na proužek tvrdého papíru
2) vypracuj pracovní list ( pracovní list je v příloze )
3) učebnice strana 48 přečti a napiš do sešitu ČJ domácí úkoly proč se píše ve slově být tvrdé ý a ve slově bít měkké í
4) základní literární pojem - herec 
Herec je umělec, který dramaticky předvádí jinou postavu v divadle, filmu, televizi nebo v rozhlase.
Napiš kdo je tvým nejmilejším hercem/čkou nebo pohádkovou postavou.

Český jazyk/5.ročník
Opakujete vyjmenovaná slova po B. V pracovním listě doplnujete i/í - y/ý.
 
Úkoly vypracuj dle možnosti vypracované  e mailem poslat na e mail adresu emilia.michalkova@ seznam.cz
 
Procvičuj učivo i na webových stránkách:

Český jazyk 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk / 4.roč.
 
1) Opakuješ tvrdé a měkké souhlásky 
2)  Hádanku přepiš
Kdo je to?
O ptáčata nestará se,
němá na ně čas.
Kuku, volá často v lese,
jaro je tu zas!
             _ _ _ _ _ _ _
3) Učebnice strana 66, cvičení 14 čti a správně vyslovuj
4) Vypravuj pracovní list -  Český jazyk 4.ročník ( 16.3.)
5) Písanka strana strana 30
 
Český jazyk /5.roč. 
1) Zopakuj si vyjmenovaná slova po B. Na řádek napiš slova, která v pořadí chybí 
 
být____________________________________________________bystrý
 
 
obyvatel________________________________________________kobyla
 
 
bystrý_________________________________________________Přibyslav
 
2) Vypracuj pracovní list - Českýjazyk 5.roč. ( 16.3. ) 
3) Doplň vyjmenovaná slova po B
 
B  __  __  __  __  __
 
B  __  __
 
N __   __   __  __  __  __
 
4) Čti a vyhledej vyjmenovaná slova - učebnice strana 50 cvičení 10 
5) Učebnice Český jazyk strana 5, “Abraka dabraka” zpaměti ( do 24.3.)
6)  Čti z knihy Povídání o Pejskovi a kočičce -   Jak si myli podlahu, strana 8 až 13. Povídání o pejskovi a kocičce můžeš stáhnou  z www.databazekhnih.cz/eknihy-zdarma-ke-stažení  

Úkoly vypracuj, dle možnosti vypracované poslat na e-mail adresu: emilia.michalkova@seznam.cz 
 
Procvičuj učivo na doporučených webových stránkách.

Český jazyk 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.ročník 
1) Opakuj dělení souhlásek
2) Učebnice str.16/1 - Opsat  všechny věty a vybarvit v textu měkké souhlásky 
3) Čtení - reprodukce “ Jak pekli kaštany “
4) Psaní - Písanka str.31
5) Vypracuj pracovní list Český jazyk ( 18.3. - 23.3. ), můžeš ybarvit
6) Na www.skolakov.eu procvičuj Český jazyk 2.třída - Souhlásky - V cirkuse
 
Český jazyk/5.ročník
1) Opakovat vše předchozí a vyjmenovaná slova po B
2) Se slovem BÝT souvisí tvary:
ABYCH, ABYS, ABY, ABYCHOM, ABYSTE, KDYBYCH, KDYBYS, KDYBY, KDYBYCHOM, KDYBYSTE
3) Přepiš a doplňuj
Neodb____tný zákazník, zb___tek od oběda, b___t spolužáka, úb___tek na váze, nab___t pušku, b___t spokojený, kamarád hraje na ___ ____ ___ ____ nástroje, b___valý host, nab___t peněz.
4) Čti z knihy Povídání o pejskovi a kočičce,  příběh “ Jak pejsek a kočička si myli podlahu “  Vypiš hlavní a vedlejší postavy. Čtení máš na webových stránkách: www.eknihy-zdarma-ke-stazeni.cz 
5) Vypracuj prac. list Český jazyk- 5. ročník ( 18.3. - 23.3.)
6) Základní literární pojem 
Divadlo je umění, které vnímáme všemi lidskými smysly současně. Herci ( zpěváci, tanečníci ) na jevišti předvádějí divadelní hru - divadelní  představení.
Typy divadelních představení:
Loutkové divadlo - loutky, maňásci
Činohra - živí herci.

Úkoly  vypracuj a vypracované přeposlat na e-mail adresu emilia.michalkova@seznam.cz
 
Procvičuj učivo na webových stránkách:

Český jazyk 26.3. - 30.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.roč.
 
1) Pracovní sešit str.14/1, 2, 3a; doplňuj podle zadání i/í a opakuj dělení souhlásek ( tvrdé, měkké, obojetné )
měkké souhlásky - píšeme měkké i/í
tvrdé souhlásky    - píšeme y/ý
2) Písanka strana 32 - celá a nezapomeň před psaním vždy procvičit prsty. 
Říkanku “ Každá ručka “ znáš.
3) Procvičuj jazýček každý den a čti nahlas:
Šel zajíček brázdou
( lidová )
Šel zajíček  brázdou,
měl kapsičku prázdnou.
Potkala ho Káče,
dala mu koláče.
A dala mu čtyři groše,
aby koupil dětem kaše.
On si koupil tabáku.
Sakvalenský lájdáku!
4) Doplň a vybarvi podle návodu - pracovní list korálky v příloze
 
Český jazyk/5.roč.
 
1) Trénuj diktát ( napiš diktát do sešitu Diktáty )
Vybíravý v jídle, automobilové závody, neobydlený dům, usušené byliny, dlouhý bič, bystrý chlapec, zbitý pes, bytový textil, černý rybíz, kobylka luční.
2) Libovolně z čítanky čti  výrazně, plynule, nahlas ( napsat - přečetl jsem...)
3) Vypracuj pracovní list - příloha Český jazyk/5.roč. ( 24.3. )
4) Učebnice Český jazyk strana 54/18; pohraj si se slabikami a napiš do sešitu Domácí úkoly
 

Matematika

Mgr. Emília Michalková

Matematika/ 4. ročník
1) opakuj násobilku 0-7, napiš na papír násobení a dělení číslem 6
2) vypočítej příklady z pracovního listu ( pracovní list v příloze )
příklady pro 1. ročník, 3 díl, strana 41, cvičení 3,4,5, ; příklady pro 2. ročník, 6 díl, strana 35 
( dělení 5 ) vypočítej

Matematika/4.ročník
Připravené  příklady v pracovním listě. Vypočítejte.

Matematika/5.ročník
1) opakuj násobení a dělení do 100( násobilkové řady 0-10 ), na papír napiš násobení a dělení 5,6,7)
2) vypracuj pracovní list ( pracovní list v příloze )
3) narýsuj kružnici - poloměr = 6 cm a označ stred, poloměr a průměr do sešitu Geometrie a označ datumem 13.3.
 
Úkoly vypracuj dle možnosti vypracované  e mailem poslat na e mail adresu emilia.michalkova@ seznam.cz

Matematika/5.ročník
Opět pracovní list a vašim úkolem je vypočítat obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku. 
 
Procvičuj učivo i na webových stránkách:

Matematika 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Matematika/4.roč.
1) Vypracuj pracovní listy - pracovní listy v příloze
2) Sbírka úloh z matematiky strana 6 cvičení 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
Procvičuj násobení a dělení 0 - 7
Procvičuj násobkové řady    0 - 7
Procvičuj sčítání a odčítání do 100
Nezapomeň:
       23     +      50         =    73
sčítanec + sčtítanec = součet
 
      53         -     20         =   33
menšinec - menšitel = rozdíl
 
Matematika/5.roč.
1) Opakuj násobení a dělení 0 - 10
2) Sbírka úloh z matematiky strana 52 cvičení 18, 19, 20 a strana 55 cvičeni 3, 4, 5, strana 57. cvičeni 17, 18, 19 ; strana 70 cvičení 1 - do sešitu Geometrie 
Procvičuj sčítání a odčítání do 1 000
Procvičuj zaokrouhlování na desítky a stovky 
 
Úkoly vypracuj, dle možnosti vypracované poslat na e mail adresu: emilia.michalkova@seznam.cz 
 
Procvičuj učivo na doporučených webových stránkách.

Matematika 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Matematika/4.ročník
1) Opakuj předchozí ( násobení a dělení 0 - 7 )
2) Opiš a vypočítej 
Ve druhé třídě bylo 18 žáků. Polovina z nich odešla k lékaři. Kolik žáků odešlo k lékaři? 
3) Sbírka úloh z matematiky strana 14/6,7; strana 16/17; strana 20/11, 12.
4) Geometrie: - vyznač bod D. Narýsuj dvě přímky p,r, které tímto bodem procházejí
                     - vyznač dva různé body O,P. Narýsuj přímku h, která prochází body O, P.
  
Matematika/5. ročník
1) Opakuj násobení a dělení v oboru do 100 ( násobkové  řady 4, 8 )
2) Sbírka úloh z matematiky strana 71/6 - narýsuj do sešitu a vyřeš úkol
3) Procvičuj www.matyskova-matematika.cz ( 3.ročník, 7 díl, strana 37 cvičení 3 D,E ; strana 38 cvičení 4; a strana 41 cvičení 3  - přepiš do sešitu
4) Procvičuj www.umimematiku.cz ( názvy geometrických útvarů a těles )
 
Úkoly  vypracuj a vypracované přeposlat na e-mail adresu emilia.michalkova@seznam.cz
 
Procvičuj učivo na webových stránkách:

Matematika 26.3. - 30.3.2020

Matematika/4.roč.
 
1) Pracovní sešit - pokračuj a vypracuj čtyři úkoly
2) Opakuj násobení a dělení 0 - 7
3) Násobkové řady - násobení a dělení číslem 8 ( napiš násobení a dělení číslem 8 do sešitu a vypiš násobky )
4) Vyznač bod A. Zkus narýsovat několik přímek, které procházejí bodem A
5) Narýsuj přímku p, t, k. 
Na přímce p vyznač bod A
Na přímce vyznač bod N
Na přímce t vyznač body C, D, E.
 
Matematika/5. roč.
 
1) Opakuj násobkové  řady - násobení a dělení do 100
2) Sbírka úloh strana 63/7, strana 66/24 - napiš zápis a vypočítej
3) Zdokonaluj rýsování útvarů:
narýsuj kruh r = 5 cm, vyznač: S, r, d, a kruh vybarvit
narýsuj kružnici  d = 9 cm, vyznač r a označ kružnici k

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina do 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – abeceda, barvy, školní pomůcky, čísla 1-12,20, části těla
2.    Nová slovíčka - dny v týdnu
3.    Pracovní listy - vyplnit
4.    Gramatika – zájmena a sloveso být opakovat – dle zadání v sešitu

výukové programy:
http://www.english-time.eu/ (výukové hry)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1,2,3)

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina 23. 3. — 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – dny v týdnu, křížovka - PL
2.    Nová slovíčka – části dne, slovesa děje – viz PL
3.    Pracovní listy – vyplnit
4.    Zopakovat písničku: „Head and shoulders“ – viz PL
5.    Gramatika – tvoření vět
6.    Pracovat na úkolu - napsat – týdenní režim – Co dělám v pondělí? /v úterý

Např. V pondělí hraji tenis.

Následně přeložit:
Play - hrát
On Monday I play tennis/ I play computer games.

V případě potřeby mi pište.

Výukové programy:
http://www.english-time.eu/° 
https://www.jazyky-onlin.info/deti/° 
www.umime.anglicky.cz (pexesa)

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina 30. 3. — 3. 4. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Nová slovíčka  – potraviny – PL k nauceni, PL s obrázky
2.    Pracovní list – vyplnit
3.    Gramatika – sloveso "like" - mít rád - PL
4.    Úkol:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/trenazer/exercises.html 
výsledek vyfotit a zaslat na e-mail: simunkova@zsluziny.cz

Anglický jazyk 5.A / 3.skupina

Eva Chovancová

5.A/3.skupina - D. C.,  J. F.,  J. M.,  M. N.,  N. P.

Opakovat učivo:

- abecedu - výslovnost a pořadí
- pozdravy, představování, rozloučení
- otázka : "How are you?" - umět ji použít a odpovědět
- školní potřeby, základní barvy - taky ve větách
- barvy a školní potřeby umět i psát
- číslovky od 0 - 13 + číslo 20 - umět i psát
- sloveso "to be" - umět zpaměti všechny osoby jednotného a množného čísla + umět psát
- sloveso "to have" ve větách
- dny v týdnu - naučit se zpaměti a číst tyto slova

Doporučuji web na kterém jsou známá témata, které jsme se učili a doporučuji je opakovat:
www.jazyky-online.info

Přírodověda

Janis Golias

Vlastivěda

Janis Golias

Pracovní vyučování / 1. skupina 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Pracovní vyučování/ 1. skupina ( K. H; P. K; D. S; A. N; D. V.)
1) Vytvoř velikonoční přáníčko. Velikost přáníčka dle vlastního uvážení. Podmínkou je tvrdý papír. Náměty najdeš na www.vytvarnetechniky.cz/deti

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy