logotyp
Login

Infomace dle vyhlášky č.515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1.Název:

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

   
2.Důvod a způsob založení:Zřizovatel - Magistrát hlavního města Prahy
  Zřizovací listina
   
3.Organizační struktura:odkaz
   
4.Kontaktní spojení:odkaz
 ID datové schránky:  tn6z7rt
   
 4.1Kontaktní poštovní adresa:

Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 

   
 4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 
   
 4.3Úřední hodiny:odkaz
   
 4.4Telefonní čísla:odkaz
   
 4.5Číslo faxu:235522156
   
 4.6Adresa internetové stránky:www.zsluziny.cz
   
4.7Adresa e-podatelny:reditelka@zsluziny.cz
vedeni@zsluziny.cz
   
4.8Další elektronické adresy:odkaz
   
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):Mgr. Eva Šmídová, tel. 731 609 403
   
 5.Případné platby lze poukázat:číslo účtu 2002760002/6000
  Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
  variabilní symbol - určený
  specifický symbol - 1111
   
 6.IČ:70107084
   
 7.DIČ:nejsme plátcem daně z přidané hodnoty
   
 8.Dokumentyodkaz
   
8.1Seznam hlavních dokumentů:
 • Zřizovací listina organizace
 • Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení ( viz rejstřík škol MŠMT)
 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Vnitřní řád školní družiny
   
8.2Rozpočet:
   
9.Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy
nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis
  Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. odst. zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupou k informacím.

 •  Poskytnutá informace dne 15. 2. 2022: Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla škola požadované informace, a to že odkázala na zveřejněnou informacidostupnou zde
10.Příjem žádostí
a dalších podání:

Pověření pracovníci:
PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy a školského zařízení
PaedDr. Iva Novotná - zástupce ředitele 

   
11.Opravné prostředky: lze podat u vedení školy
   
12.Formuláře:odkaz, ostatní formuláře lze vyžádat v kanceláři vedení školy
   
13.Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
   
14.Předpisy 
   
14.1 Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 

k nahlédnutí v kanceláři vedení školy
a na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
   
14.2Vydané právní předpisy:odkaz
   
15.Úhrady za poskytování informací 
   
15.1Sazebník úhrad
za poskytování informací:
odkaz
   
15.2Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:
 Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.
   
16.Licenční smlouvy 
   
16.1Vzory licenčních smluv:Škola neuzavírá licenční smlouvy.
   
16.2Výhradní licence:Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
   
17.Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.
:
Výroční zprávy o poskytování informací
   

 

AKTUALITY

Volná pracovní místa

2 poptávky

Výchovný poradce

Učební obory 2022/2023

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 16.5.2022

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 24.6.2022
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy