logotyp
Login

Aktuality 2019/2020

30. června 2020 - vysvědčení ZŠ Lužiny

30. června 2020 - vysvědčení ZŠ LužinyDne 30. června 2020 bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 od 8 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Naše škola otevřena pro všechny žáky ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ od 1.6.2020.

Na základě změny rozhodnutí vlády bude naše škola otevřena pro všechny žáky ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ od 1.6.2020.
Docházka žáků je dobrovolná.Účast je podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení, které MŠMT teprve zveřejní - následně ho zveřejníme i na webových stránkách školy.
Zájem o docházku nahlásí rodiče třídnímu učiteli nejdéle do 28.5. do 10.00 hod.
Činnost vytvořených školních skupin bude probíhat od 8 do 11.40 hod.
Vstup do budovy bude umožněn od 7.45 hod. pouze žákům, doprovod žáků má vstup zakázán.
Navazovat může odpolední činnost do 16 hodin. Ranní ŠD nebude v provozu z důvodu zákazu změn ve složení skupin žáků, ze stejného důvodu je zkrácena doba odpolední činnosti.
Povinné vybavení žáků ochrannými prostředky a způsob zajištění stravování v případě celodenní přítomnosti ještě upřesníme podle očekávaného metodického pokynu MŠMT.
 
Od 8.6.2020 je povoleno organizování občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ.
O termínech těchto aktivit budou zákonní zástupci a žáci  průběžně informováni.
 
V Praze dne 26.5.2020 
  
                                                   PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy 

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách přerušen

Provoz školní družiny je po projednání se zřizovatelem školy o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 přerušen - viz usnesení RHMP 1000 ze dne 18.5.2020

Způsob hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Sdělení o způsobu hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení na vysvědčení bude probíhat v souladu s vyhláškou MŠMT ČR  č. 211/2020 Sb. o hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Při hodnocení budeme vycházet:

  1. zejména z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (1. 2. až 10. 3. 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pokud všechny tyto podklady máme k dispozici, hodnocení nebude problém. Individuálně budeme řešit případy žáků, kdy některý z těchto podkladů chybí.

V Praze dne 2.6.2020

                        PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 22. dubna 2020 (pod evidenčním číslem žáka) na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Případné dotazy pište na email markova@zsluziny.cz.

20.4.2020
                                                   Mgr. Marková, výchovná poradkyně

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách přerušen

Provoz školní družiny je po projednání se zřizovatelem školy o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 přerušen - viz usnesení RHMP 1000 ze dne 18.5.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí vlády ČR je škola od 11. 3. 2020

UZAVŘENA

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví byly pro žáky uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, a to z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.

Na webových stránkách školy budou od čtvrtka 12. 3. 2020 zveřejněny a průběžně aktualizovány úkoly pro domácí přípravu žáků po dobu uzavření školy. Prosíme o pravidelné sledování zadaných témat a úkolů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

10. 3. 2020
PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

__________________________________

Atlas školství 2020/2021

Atlas školství 2020/2021 možno zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Markové.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 201901VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 201901

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 23.12.2019 - 3.1.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY 
6.1.2020

Tradiční vánoční dílna 11.12.2019

Tradiční vánoční dílna 11.12.2019

Workshop ŠKOLA, KYBERŠIKANA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ v ZŠ Lužiny

Workshop ŠKOLA, KYBERŠIKANA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ v ZŠ Lužiny

Workshop ŠKOLA, KYBERŠIKANA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ v ZŠ Lužiny

V úterý 26. 11. 2019 se sešli v učebně ZŠ Lužiny rodiče i učitelé, aby se seznámili pod vedením lektora Aleše Libera, ICT odborníka a pedagoga, s různými formami a projevy kyberšikany, neboť se s ní potkává stále více dětí.   V následné diskusi se hovořilo o možnosti zákazu mobilních telefonů ve školách, o zkušenostech přítomných, o prevenci, došlo i na sdílení dobré praxe. Akce včetně příjemného občerstvení byla financována z fondu EU, uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a byla hodnocena návštěvníky pro svůj přínos velmi pozitivně. Marcela Fuglíková

4.12.2019 Vánoční zpívání nad Prahou

4.12.2019 Vánoční zpívání nad Prahou

JSEM LASKAVEC 2019

Pomožte nám uskutečnit dobrý skutek a přijďte se ve středu 13. 11. 2019 do ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743, podívat na jarmark a zakoupit si výrobky našich žáků. Za získané peníze nakoupíme krmivo a chovatelské potřeby pro zvířátka ze "Zvěřince na statku". Do 13. 11. 2019 probíhá sběr lůžkovin, dek, ručníků...
Doprodej výrobků (pokud nějaké zbudou:-)) se bude konat 20. 11. 2019 před třídními schůzkami.
Těšíme se na vás Bc. Veronika Hámková.

Informace v letáku PDF.

9. školní týden

28.10. PO - Státní svátek

29.10. ÚT - Podzimní prázdniny
30.10. ST - Podzimní prázdniny

31.10. ČT - Volný den pro žáky vyhlášený ředitelkou školy.
01.11. PÁ - Volný den pro žáky vyhlášený ředitelkou školy.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Většina žáků školy se v týdnu od 16.9.2019  zapojila do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". V tomto týdnu žáci uklidili okolí školy, pracovali v atriu a na zahradě školního areálu. Vytřídili plasty a papír z nádob umístěných po škole a následně odvezli do žlutých, modrých kontejnerů. Do kontejneru na použitý textil také odnesli oblečení, které se za minulý školní rok nashromáždilo v prostoru šaten. Mgr. Marková, výchovná poradkyně

Začátek školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách v pondělí 2. září 2019. 

Rozvrh výuky v 1. školním týdnu šk. roku 2019/2020

Pondělí 2.9.2019
- Zahájení školního roku – program ve všech třídách od 8 do 8.45 hod., navazuje provoz školní družiny a třídní schůzky ve třídách I., II.A, II.B, IV., V.B, IX.C, IX.D
- Výdej obědů ve školní jídelně od 10 do 12.30 hod.

Úterý 3.9.2019 a středa 4.9.2019
- Žáci 1. ročníku (část I. a II.B) – výuka od 8 do 9.40 hod., podle zájmu zákonných zástupců případně navazuje provoz školní družiny.
- Žáci ostatních ročníků – výuka od 8 do 11.40 hod.
- Výdej obědů ve školní jídelně od 11.15 hod. do 14.00 hod. – běžná provozní doba i v dalších dnech

Čtvrtek 5.9.2019
- Žáci 1. ročníku – výuka od 8 do 10.40 hod., podle zájmu zákonných zástupců případně navazuje provoz školní družiny.
- Žáci ostatních ročníků – výuka od 8 do 11.40 hod.

Pátek 6.9.2019
- Žáci VŠECH ročníků – výuka od 8 do 11.40 hod.
- Žáci obdrží pravidelný rozvrh.

 

FOTOALBA

FOTOALBANavštivte naši sekci FOTOALBA, naleznete zde poslední fotodokumentace z dění naší školy. ZDE>>

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.
 
Vážení rodiče a žáci,
vláda uzavřela školy, ale nejsou vyhlášeny prázdniny. Žákům mají být zadány úkoly pro domácí přípravu.
Splnění úkolů bude učiteli přiměřeně hodnoceno. Písemné úkoly lze ke kontrole zasílat elektronicky nebo budou později předloženy v listinné podobě.
Tento postup má zajistit dostatek podkladů pro hodnocení žáků na vysvědčení.

Základní škola
1.  2.A3. 5.A6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B

Základní škola speciální
2.B    4.      5.B    7.C     9.C     9.D


__________________________________

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. (www.mvcr.cz)

ŠKOLNÍ AKADEMII 11.6.2019

ŠKOLNÍ AKADEMII 11.6.2019ALBUM>>

Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině  pro školní rok 2019/2020Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2019/2020

AKTUALITY

Začátek školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách v úterý 1. září 2020.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy