Login

ZŠS 2.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Mgr. Tereza Zíková

ČTENÍ

 • Orientace na stránce a řádku, čtení obrázků v řádku, upevňování pojmů nahoře, dole, před, za vedle, první, poslední
 • Sluchová diferenciace hlásek - určování prvního písmene ve slově
 • Dělení slov na slabiky - vytleskávání
 • Globální čtení – řada ZVÍŘATA – viz příloha

1. ročník

 • Písmena A, a, I, i ve funkci spojky mezi obrázky
 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m

2.ročník

 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m, O,o, U,u, L,l
 • Rozlišování délky samohlásek

3.ročník

 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m, O,o, U,u, L,l, V,v, T,t
 • Čtení slabik a dvojslabičných slov

PSANÍ

 • Uvolňovací cvičení rukou (postupujeme od ramenního kloubu k jednotlivým prstům)
 • Cvičení koordinace ruky a oka
 • Grafomotorická cvičení (čmárání, tečkování, kroužení, vodorovné čáry, svislé čáry, svislé šikmé čáry, horní, dolní oblouk)

1. ročník

 • Nácvik psaní hůlkových písmen A, I (případně obtahování, modelování apod.)

2. ročník

 • Nácvik psaní hůlkových písmen A, I, E, M, O (případně obtahování, modelování apod.)

3.ročník

 • Psaní známých hůlkových písmen a slabik
 • Psaní vlastního jména

POČTY

 • Třídění předmětů do skupin, tvoření skupin na základě výrazné vnější podobnosti (barva, tvar, velikost)
 • Počítání do pěti s ukazováním prstů – viz příloha

1., 2. ročník

 • Přiřazování správného počtu k číslicím 1 -3
 • Číselná řada 1 -3 (vzestupná i sestupná)
 • Sčítání a odčítání v oboru do 3 s názorem
 • Psaní číslic 1,2

3. ročník

 • Orientace v číselné řadě 1 - 5
 • Sčítání a odčítání v oboru do 5 s názorem
 • Psaní číslic 1,2,3,4,5 

PRVOUKA

 • Charakteristika ročního období jara, příroda na jaře
 • Domácí zvířata a jejich mláďata – viz příloha

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

 • Gymnastika mluvidel
 • Básnička: Sluníčko – viz příloha
 •  

Zajímavé odkazy pro inspiraci:

https://cz.pinterest.com/
https://rvp.cz/
www.predskolaci.cz/
http://www.obrazkovaskola.cz/
http://autismus-a-my.cz/
http://pomucky.narovine.cz/
http://www.vesela-chaloupka.cz/
www.ucebnice-online.cz
www.matyskova-matematika.cz

Individuální doporučení pro jednotlivé žáky pošlu emailem.

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy