logotyp
Login

ZŠ 8.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, fyzika, pracovní vyučování - hoši

Mgr. Marie Kulichová

1.týden 16.3. - 20.3.2020

Český jazyk
-        Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov
-        Podstatná jména uč. str. 24 – 29 (vyhledat, podtrhat rody – barevně, určit pády, podmět a přísudek)

-        Sloh -  napiš popis pracovního postupu
Dívky – vaření polévky
Chlapci – výroba dřevěného autíčka

Matematika
-        Opakování násobilkových řad
-        Uč. 8/6; 9/7, 10; str. 11 – 12 alespoň dvě cvičení; 16/13; 22/2; 26/1,3
-        Geo – uč. str. 59 – 62
-        Geo – PS str. 33 – 34

Fyzika
-        Zatmění Měsíce, zatmění Slunce
-        Zrcadla – druhy zrcadel

Procvičujeme učivo i na webových stránkách:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo)
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz

2.týden 23.3. - 27.3.2020

Český jazyk - jaz.výchova:
- vypracovat pracovní list - uložit do PC, vyplnit, uložit a přeposlat na kulichova@zsluziny.cz (moje kontrola)
- nadále opakovat a procvičovat VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA z webových stránek
- uč. str. 46 - SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - přečíst a do sešitu DÚ přepsat 47/3 a)b) (podtrhat podmět a přísudek)
Český jazyk - komun. a slohová výchova:
- z minulého týdne vaše popisy jsou napsané buď v sešitě DÚ nebo ve wordu a můžete ho poslat na moji adresu
- tento týden téma JARO - můžeš vypravování nebo opět popis (tvoje volba) a napsat opět buď do sešitu DÚ či word nebo ve formě prezentace (můžeš použít internet)
Český jazyk - lit.výchova:
- kritický přístup ke zpravodajství a k reklamě - sledujte zprávy a napište svůj názor (můžete do sešitu nebo emailem)
Matematika - arit.:
- opakovat zlomky web. stránky
- vypracovat pracovní list (alespoň 2 slovní úlohy, zapsat do sešitu DÚ - zadání, výpočet, odpověď)
- uč. str. 34-35 DESETINNÁ ČÍSLA, přečíst, prohlédnout i na web. stránkách
Matematika - GEO:
- uč. str. 65 OBSAHY OBRAZCŮ - přečíst zelený rámeček, zopakovat převody jednotek(využít web. stránky)
- PS 38/1,3
Fyzika:
- na papír nakresli za pomoci učebnice, internetu ZATMĚNÍ MĚSÍCE (podoby Měsíce), ZATMĚNÍ SLUNCE
- uč. str. 59-62
- na papír či do wordu ZRCADLA - druhy, uč. str. 63-65
Pracovní vyučování - hoši:
- vyrobit z papíru květinu, návod najdeš na adrese https://www.origami-navody.cz/

Webové stránky:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo)
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz/prehled-temat
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz
www.pravopisne.cz
www.didakta.cz
www.vcelka.cz
www.onlinecviceni.cz
www.matematikouhrou.cz/zlomky
www.matikaj.webmode.cz
www.skolasnadhledem.cz

Anglický jazyk

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Den svatého Patrika - Saint Patrick's Day
 - informace k svátku vyhledat na internetu
opakování slovní zásoby z desek 
nová slovní zásoba: a) základní přídavná jména b) zaměstnání/povolání - vytvořit vlastní listy do desek
na internetu - slovní zásoba - https://www.youtube.com/ zadat téma (např. food, animals, body parts, clothes, adjectives, opposites) a "vocabulary" nebo "song for kids"
výukové programy:
https://www.umimeanglicky.cz/ (např. pexesa dle témat, poslech slovíček, slova ve větách, překladatel)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1 - 10)
http://www.anexpres.cz/ucebnice/7-trida/ (přečíst si anglické texty)

3. a 4. týden

Město (důležité body, orientace), venkov
nakresli na A4 město a označ anglicky jednotlivé části města (místa, stavby, obchody …).
na druhý papír A4 nakresli vesnici a i zde popiš části obce (domy, obchod, kostel, rybník ...)
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-mesto

Základní podstatná jména, pravidelné tvoření množného čísla
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka:
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka_slovicka_podstatna_jmena 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-noun-plurals-regural

Reálie – Irsko (hlavní město, hospodářství, obyvatelstvo, příroda, kultura, památky, osobnosti, národní jídla, zvyky, svátky a tradice); vytvoř dokument (v českém jazyce s použitím vybraných anglických slov) na téma: Irsko – Ireland (napsat informace a zajímavosti o tomto státu vlastními slovy - alespoň 15 vět; vložit obrázky a uvést zdroje); zašli na e-mailkafkova@zsluziny.cz

Chemie

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
V přírodě se nic neztratí

- uč. str. 42 - přečíst si, udělat zápis (viz žlutý rámeček), přepsat tabulku č. 7

Nejjednodušší sloučeniny
- uč. str. 48 - 49 - přečíst si, udělat zápis (viz žlutý rámeček)

Referát - Skleníkový efekt - na vel. A4

Procvičování na internetu: https://www.umimefakta.cz/prehled-temat - Chemie - Značky chemických prvků
Procvičování pro ty, kteří nebyli zkoušení - viz opakovací otázky!

3. a 4. týden
Kyseliny

- uč. str. 55 - 57 Proč jsou některé látky kyselé a jiné zásadité?
- zapsat si do sešitu žluté rámečky na str. 56,57
- příloha Kyseliny - doplnit

- opakování - http://www.didakta.cz/ - Chemie - Názvosloví - Kyseliny; https://www.umimefakta.cz/cviceni-kyslikate-kyseliny - Kyseliny s obrázky

Informatika 8.A/1. skupina

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
Úkol č. 1: 
Vytvoř komiks na libovolné téma
Komiks musí obsahovat alespoň 10 obrázků. Využij k tomu https://www.storyboardthat.com/cs/storyboard-creator.
Vytvořený komiks pomocí aplikace Výstřižky vystřihni. Ulož jako obrázky. Jednotlivé obrázky očísluj. 
Svoji práci pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz.
.
Úkol č. 2: Vyzkoušej si jednoduché programování na: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana#ps62

3.týden
 
Bezpečnost při používání internetu, elektronické komunikaci
- podívej se na jednotlivé odkazy:
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: 10 pravidel bezpečného internetu.
2) Pomocí odrážek vypiš 10 pravidel svými slovy, nekopíruj.
3) Vlož obrázek týkající se bezpečnosti na internetu a vlož k němu zdroj.
4) Dole uveď Vypracoval(a): a doplň své jméno.
5) Dokument ulož do PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

Informatika 8.A/2.skupina

Mgr. Dana Lukešová

Občanská výchova

Mgr. Dana Steckerová

1.týden 16.3. - 20.3.2020
- Učebnice str. 62, 63
- Učebnice str. 71 – 73 PROČÍST
- Učebnice str. 73 modrý rámeček zapsat
- Opakování str. 26

2.týden 23 3. - 27.3.2020
- Učebnice
str. 64 PROČÍST
str. 64 modrý rámeček zapsat
DÚ – zapsat na papír všechna svoje práva, ale i povinnosti – vložit do portfolia

 

Pracovní vyučování - dívky

Oldřich Kouřimský

Rýsování

PaedDr. Věra Kozohorská 

8.A/skupina 1 - F.Č., T.K., S.S., V.V.

Úkoly na 4 týdny:
1) Pracovní sešit - list 14 - čtvercová, obdélníková a diagonální síť - všude nutné stále používat rysku

2) Na čtverečkovaný papír narýsovat ornamenty ve čtvercové síti podle přiloženého vzoru, tj. tužkou silně vytahovat určené čáry čtvercové sítě podle pravítka

3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36

Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce:
- 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 16
- ve 2. pololetí mají všichni mít již splněny listy 17, 18 a na papír sloupcový graf absence

Kdo zapomněl pracovní sešit nebo učebnici nebo "načatý" graf ve škole, může si je individuáně vyzvednout denně mezi 9 až 13. hodinou, u ředitelky školy - zvonit u vchodu k vrátnici.

Dějepis - březen

PaedDr. Alexandra Trešlová 

-         Pojmy: poddanství, nevolnictví, robota
-         Selské rebelie, zrušení nevolnictví
-         hospodářský rozvoj na přelomu 18. a 19. stol.
-         Opakování – Marie Terezie a Josef II., průmyslová revoluce
-         Učebnice str. 30 – 31, str. 32 – 33, str. 34 – 35; opakování str. 36 – 37
-         Pracovní sešit str. 25 – 26, str. 26 – 27, str. 28 -29

Učivo lze procvičovat a doplnit zhlédnutím na videoprogramech stream:
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019646/den-zacatku-vlady-marie-terezie-20-rijen-1740 
a na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

Zeměpis - březen

Bc. Pavla Šebestová /Svatošová/

Jihovýchodní Evropa-Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie.

OČMU-živelné pohromy-požáry, terorismus (Balkánský poloostrov), záplavy (Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko) – učebnice str. 46-49 + PS do str. 37

Příloha-zápis do sešitů /lze vytisknou a nalepit do sešitu/-někteří už zápis mají

http://www.zemepis.com/Evropa.php

https://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni-evropy/

D.Ú. – vypsat do sešitu chráněné krajinné oblasti Jihovýchodní Evropy

Pracovní vyučování - hoši

Oldřich Kouřimský

Pracovní vyučování - dívky

Bc. Jana Jelínková


Zákon o rodině, práva a povinnosti členů rodiny – odkaz na webovou stránku 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo#Vztahy_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi 
Předpěstování sazenic https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/pet-rad-ktere-vam-zajisti-uspesne-predpestovani-rostlin 
Druhy zeleniny https://www.receptyonline.cz/atlasy-a-encyklopedie/encyklopedie-zeleniny/ 
Pokus se podle videoukázky složit nějaké papírové origami https://www.origami-navody.cz

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Popularizace hudby - seznámení s vybranými lidovými a společenskými tanci (do konce března)
Pojem: tanec
Úkoly:
1 Vyhledej pojem tanec na internetu, seznam se s ním, abys ho uměl vysvětlit. Zjisti, od kdy tanec existuje, jaké druhy a typy tanců rozlišujeme (podle různých hledisek- uveď několik příkladů).
 2. Z následující nabídky si vyber dva tance (polka, mazurka, valčík, čardáš), vyhledej o nich a zapiš základní informace (např. místo, doba, okolnosti vzniku, charakteristika, vývoj,...).
3. Vyhledej a zhlédni nějakou videoukázku vybraných tanců např. na Youtube, abys je dokázal sám popsat, můžeš si i zatančit, naučit se nebo zopakovat základní kroky.

Přírodopis

Eva Chovancová

úkol do konce března

Pracovní techniky

Mgr. Jana Marková

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Origami
Podle návodu v příloze slož tulipán nebo květinu. Další návody najdeš na https://www.origami-navody.cz

AKTUALITY

FORMULÁŘE

Formuláře k docházce do školy od 1.6.2020 vystaveny:
1) Čestné prohlášení - speciální školy 2) Přihláška do školní skupiny - červen 2020 (MŠMT ČR)
INFORMACE: Ochrana zdraví organizace červen 2020 - rodiče, Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku 2019/2020

FORMULÁŘE

Vystaveny formuláře: PŘIHLÁŠKA na nepovinné předměty a zájmový kroužek pro školní rok 2020/2021 - žáci ZŠ, Přihláška ZTV - doporučení lékaře

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy