Login

ZŠ 5.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.ročník
1)Opiš text a doplň i/y, í/ý.
Šnec__jsou pomalá zvířata. Velké i malé šnek__  vid__me po každém dešt__. Zahradn__c__  je nemaj__ rád__, protože j__m uj__daj__ salát__. Správně to nejsou šnec__, ale hlemýžd__, sl__mác__, plzác__ a páskovk__.
 
2) Napiš abecedu velkými tiskacími písmeny na papír 
3) Přednes báseň “ Pomlázka” ( Písanka strana 29 )
4) Čti  z pracovního listu Jak Křemílek a Vochomůrka pekli kaštany

Český jazyk/4.ročník
Opakujete tvrdé a měkké souhlásky, pomůže ti dráček který je na pracovním listě. Obojetné souhlásky jsou ty co zůstanou, můžeš je vybavit.
Pozřít do učebnice strana 68 cvičení 16. Doplňuje, čtete, zdůvodňuje a vypište věty o zvířatech.
 
Český jazyk/5.ročník
1) opakuj vyjmenovaná slona po B a napiš je na proužek tvrdého papíru
2) vypracuj pracovní list ( pracovní list je v příloze )
3) učebnice strana 48 přečti a napiš do sešitu ČJ domácí úkoly proč se píše ve slově být tvrdé ý a ve slově bít měkké í
4) základní literární pojem - herec 
Herec je umělec, který dramaticky předvádí jinou postavu v divadle, filmu, televizi nebo v rozhlase.
Napiš kdo je tvým nejmilejším hercem/čkou nebo pohádkovou postavou.

Český jazyk/5.ročník
Opakujete vyjmenovaná slova po B. V pracovním listě doplnujete i/í - y/ý.
 
Úkoly vypracuj dle možnosti vypracované  e mailem poslat na e mail adresu emilia.michalkova@ seznam.cz
 
Procvičuj učivo i na webových stránkách:

Český jazyk 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk / 4.roč.
 
1) Opakuješ tvrdé a měkké souhlásky 
2)  Hádanku přepiš
Kdo je to?
O ptáčata nestará se,
němá na ně čas.
Kuku, volá často v lese,
jaro je tu zas!
             _ _ _ _ _ _ _
3) Učebnice strana 66, cvičení 14 čti a správně vyslovuj
4) Vypravuj pracovní list -  Český jazyk 4.ročník ( 16.3.)
5) Písanka strana strana 30
 
Český jazyk /5.roč. 
1) Zopakuj si vyjmenovaná slova po B. Na řádek napiš slova, která v pořadí chybí 
 
být____________________________________________________bystrý
 
 
obyvatel________________________________________________kobyla
 
 
bystrý_________________________________________________Přibyslav
 
2) Vypracuj pracovní list - Českýjazyk 5.roč. ( 16.3. ) 
3) Doplň vyjmenovaná slova po B
 
B  __  __  __  __  __
 
B  __  __
 
N __   __   __  __  __  __
 
4) Čti a vyhledej vyjmenovaná slova - učebnice strana 50 cvičení 10 
5) Učebnice Český jazyk strana 5, “Abraka dabraka” zpaměti ( do 24.3.)
6)  Čti z knihy Povídání o Pejskovi a kočičce -   Jak si myli podlahu, strana 8 až 13. Povídání o pejskovi a kocičce můžeš stáhnou  z www.databazekhnih.cz/eknihy-zdarma-ke-stažení  

Úkoly vypracuj, dle možnosti vypracované poslat na e-mail adresu: emilia.michalkova@seznam.cz 
 
Procvičuj učivo na doporučených webových stránkách.

Český jazyk 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.ročník 
1) Opakuj dělení souhlásek
2) Učebnice str.16/1 - Opsat  všechny věty a vybarvit v textu měkké souhlásky 
3) Čtení - reprodukce “ Jak pekli kaštany “
4) Psaní - Písanka str.31
5) Vypracuj pracovní list Český jazyk ( 18.3. - 23.3. ), můžeš ybarvit
6) Na www.skolakov.eu procvičuj Český jazyk 2.třída - Souhlásky - V cirkuse
 
Český jazyk/5.ročník
1) Opakovat vše předchozí a vyjmenovaná slova po B
2) Se slovem BÝT souvisí tvary:
ABYCH, ABYS, ABY, ABYCHOM, ABYSTE, KDYBYCH, KDYBYS, KDYBY, KDYBYCHOM, KDYBYSTE
3) Přepiš a doplňuj
Neodb____tný zákazník, zb___tek od oběda, b___t spolužáka, úb___tek na váze, nab___t pušku, b___t spokojený, kamarád hraje na ___ ____ ___ ____ nástroje, b___valý host, nab___t peněz.
4) Čti z knihy Povídání o pejskovi a kočičce,  příběh “ Jak pejsek a kočička si myli podlahu “  Vypiš hlavní a vedlejší postavy. Čtení máš na webových stránkách: www.eknihy-zdarma-ke-stazeni.cz 
5) Vypracuj prac. list Český jazyk- 5. ročník ( 18.3. - 23.3.)
6) Základní literární pojem 
Divadlo je umění, které vnímáme všemi lidskými smysly současně. Herci ( zpěváci, tanečníci ) na jevišti předvádějí divadelní hru - divadelní  představení.
Typy divadelních představení:
Loutkové divadlo - loutky, maňásci
Činohra - živí herci.

Úkoly  vypracuj a vypracované přeposlat na e-mail adresu emilia.michalkova@seznam.cz
 
Procvičuj učivo na webových stránkách:

Český jazyk 26.3. - 30.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Český jazyk/4.roč.
 
1) Pracovní sešit str.14/1, 2, 3a; doplňuj podle zadání i/í a opakuj dělení souhlásek ( tvrdé, měkké, obojetné )
měkké souhlásky - píšeme měkké i/í
tvrdé souhlásky    - píšeme y/ý
2) Písanka strana 32 - celá a nezapomeň před psaním vždy procvičit prsty. 
Říkanku “ Každá ručka “ znáš.
3) Procvičuj jazýček každý den a čti nahlas:
Šel zajíček brázdou
( lidová )
Šel zajíček  brázdou,
měl kapsičku prázdnou.
Potkala ho Káče,
dala mu koláče.
A dala mu čtyři groše,
aby koupil dětem kaše.
On si koupil tabáku.
Sakvalenský lájdáku!
4) Doplň a vybarvi podle návodu - pracovní list korálky v příloze
 
Český jazyk/5.roč.
 
1) Trénuj diktát ( napiš diktát do sešitu Diktáty )
Vybíravý v jídle, automobilové závody, neobydlený dům, usušené byliny, dlouhý bič, bystrý chlapec, zbitý pes, bytový textil, černý rybíz, kobylka luční.
2) Libovolně z čítanky čti  výrazně, plynule, nahlas ( napsat - přečetl jsem...)
3) Vypracuj pracovní list - příloha Český jazyk/5.roč. ( 24.3. )
4) Učebnice Český jazyk strana 54/18; pohraj si se slabikami a napiš do sešitu Domácí úkoly
 

Matematika

Mgr. Emília Michalková

Matematika/ 4. ročník
1) opakuj násobilku 0-7, napiš na papír násobení a dělení číslem 6
2) vypočítej příklady z pracovního listu ( pracovní list v příloze )
příklady pro 1. ročník, 3 díl, strana 41, cvičení 3,4,5, ; příklady pro 2. ročník, 6 díl, strana 35 
( dělení 5 ) vypočítej

Matematika/4.ročník
Připravené  příklady v pracovním listě. Vypočítejte.

Matematika/5.ročník
1) opakuj násobení a dělení do 100( násobilkové řady 0-10 ), na papír napiš násobení a dělení 5,6,7)
2) vypracuj pracovní list ( pracovní list v příloze )
3) narýsuj kružnici - poloměr = 6 cm a označ stred, poloměr a průměr do sešitu Geometrie a označ datumem 13.3.
 
Úkoly vypracuj dle možnosti vypracované  e mailem poslat na e mail adresu emilia.michalkova@ seznam.cz

Matematika/5.ročník
Opět pracovní list a vašim úkolem je vypočítat obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku. 
 
Procvičuj učivo i na webových stránkách:

Matematika 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Matematika/4.roč.
1) Vypracuj pracovní listy - pracovní listy v příloze
2) Sbírka úloh z matematiky strana 6 cvičení 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
Procvičuj násobení a dělení 0 - 7
Procvičuj násobkové řady    0 - 7
Procvičuj sčítání a odčítání do 100
Nezapomeň:
       23     +      50         =    73
sčítanec + sčtítanec = součet
 
      53         -     20         =   33
menšinec - menšitel = rozdíl
 
Matematika/5.roč.
1) Opakuj násobení a dělení 0 - 10
2) Sbírka úloh z matematiky strana 52 cvičení 18, 19, 20 a strana 55 cvičeni 3, 4, 5, strana 57. cvičeni 17, 18, 19 ; strana 70 cvičení 1 - do sešitu Geometrie 
Procvičuj sčítání a odčítání do 1 000
Procvičuj zaokrouhlování na desítky a stovky 
 
Úkoly vypracuj, dle možnosti vypracované poslat na e mail adresu: emilia.michalkova@seznam.cz 
 
Procvičuj učivo na doporučených webových stránkách.

Matematika 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Matematika/4.ročník
1) Opakuj předchozí ( násobení a dělení 0 - 7 )
2) Opiš a vypočítej 
Ve druhé třídě bylo 18 žáků. Polovina z nich odešla k lékaři. Kolik žáků odešlo k lékaři? 
3) Sbírka úloh z matematiky strana 14/6,7; strana 16/17; strana 20/11, 12.
4) Geometrie: - vyznač bod D. Narýsuj dvě přímky p,r, které tímto bodem procházejí
                     - vyznač dva různé body O,P. Narýsuj přímku h, která prochází body O, P.
  
Matematika/5. ročník
1) Opakuj násobení a dělení v oboru do 100 ( násobkové  řady 4, 8 )
2) Sbírka úloh z matematiky strana 71/6 - narýsuj do sešitu a vyřeš úkol
3) Procvičuj www.matyskova-matematika.cz ( 3.ročník, 7 díl, strana 37 cvičení 3 D,E ; strana 38 cvičení 4; a strana 41 cvičení 3  - přepiš do sešitu
4) Procvičuj www.umimematiku.cz ( názvy geometrických útvarů a těles )
 
Úkoly  vypracuj a vypracované přeposlat na e-mail adresu emilia.michalkova@seznam.cz
 
Procvičuj učivo na webových stránkách:

Matematika 26.3. - 30.3.2020

Matematika/4.roč.
 
1) Pracovní sešit - pokračuj a vypracuj čtyři úkoly
2) Opakuj násobení a dělení 0 - 7
3) Násobkové řady - násobení a dělení číslem 8 ( napiš násobení a dělení číslem 8 do sešitu a vypiš násobky )
4) Vyznač bod A. Zkus narýsovat několik přímek, které procházejí bodem A
5) Narýsuj přímku p, t, k. 
Na přímce p vyznač bod A
Na přímce vyznač bod N
Na přímce t vyznač body C, D, E.
 
Matematika/5. roč.
 
1) Opakuj násobkové  řady - násobení a dělení do 100
2) Sbírka úloh strana 63/7, strana 66/24 - napiš zápis a vypočítej
3) Zdokonaluj rýsování útvarů:
narýsuj kruh r = 5 cm, vyznač: S, r, d, a kruh vybarvit
narýsuj kružnici  d = 9 cm, vyznač r a označ kružnici k

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina do 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – abeceda, barvy, školní pomůcky, čísla 1-12,20, části těla
2.    Nová slovíčka - dny v týdnu
3.    Pracovní listy - vyplnit
4.    Gramatika – zájmena a sloveso být opakovat – dle zadání v sešitu

výukové programy:
http://www.english-time.eu/ (výukové hry)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1,2,3)

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina 23. 3. — 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – dny v týdnu, křížovka - PL
2.    Nová slovíčka – části dne, slovesa děje – viz PL
3.    Pracovní listy – vyplnit
4.    Zopakovat písničku: „Head and shoulders“ – viz PL
5.    Gramatika – tvoření vět
6.    Pracovat na úkolu - napsat – týdenní režim – Co dělám v pondělí? /v úterý

Např. V pondělí hraji tenis.

Následně přeložit:
Play - hrát
On Monday I play tennis/ I play computer games.

V případě potřeby mi pište.

Výukové programy:
http://www.english-time.eu/° 
https://www.jazyky-onlin.info/deti/° 
www.umime.anglicky.cz (pexesa)

Anglický jazyk 5.A / 2.skupina 30. 3. — 3. 4. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Nová slovíčka  – potraviny – PL k nauceni, PL s obrázky
2.    Pracovní list – vyplnit
3.    Gramatika – sloveso "like" - mít rád - PL
4.    Úkol:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/trenazer/exercises.html 
výsledek vyfotit a zaslat na e-mail: simunkova@zsluziny.cz

Anglický jazyk 5.A / 3.skupina

Eva Chovancová

5.A/3.skupina - D. C.,  J. F.,  J. M.,  M. N.,  N. P.

Opakovat učivo:

- abecedu - výslovnost a pořadí
- pozdravy, představování, rozloučení
- otázka : "How are you?" - umět ji použít a odpovědět
- školní potřeby, základní barvy - taky ve větách
- barvy a školní potřeby umět i psát
- číslovky od 0 - 13 + číslo 20 - umět i psát
- sloveso "to be" - umět zpaměti všechny osoby jednotného a množného čísla + umět psát
- sloveso "to have" ve větách
- dny v týdnu - naučit se zpaměti a číst tyto slova

Doporučuji web na kterém jsou známá témata, které jsme se učili a doporučuji je opakovat:
www.jazyky-online.info

Přírodověda

Janis Golias

Vlastivěda

Janis Golias

Pracovní vyučování / 1. skupina 18.3. - 25.3.2020

Mgr. Emília Michalková

Pracovní vyučování/ 1. skupina ( K. H; P. K; D. S; A. N; D. V.)
1) Vytvoř velikonoční přáníčko. Velikost přáníčka dle vlastního uvážení. Podmínkou je tvrdý papír. Náměty najdeš na www.vytvarnetechniky.cz/deti

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy