Zápis do školy 2018/2019

Základní škola Lužiny  Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00

 pořádá ve středa

11. dubna 2018

v době od 13.00 do 17.00 hodin

ZÁPIS DO ŠKOLY


Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně na žáky se
zdravotním postiženímtj. zejména:

  • Mentální postižení
  • Autismus
  • Žáci s více vadami

 

Různorodým speciálním vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů.

Zápis se koná v 1. patře nového pavilonu školy – vchod ze školního hřiště, Trávníčkova 1743, Praha 5

Ve škole budou také přítomni odborní pracovníci speciálně pedagogického centra (SPC), kteří Vám poradí nejvhodnější způsob zahájení školní docházky Vašeho dítěte, případně provedou odborné psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a vypracují doporučení ke vzdělávání. Na SPC se mohou obracet i rodiče žáků, kteří již plní povinnou školní docházku a mají obtíže se zvládáním učiva.

 

K zápisu se dostavte se svým dítětem, které k 31. 8. 2018 dovrší 6 let, nebo starším, které dosud neplní povinnou školní docházku. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení ke vzdělávání ze SPC nebo PPP.

Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit ze závažných důvodů k zápisu, můžete si domluvit náhradní termín na  tel. čísle 235 522 156 (ředitelka školy) nebo 235 516 651 (vedoucí SPC).

 

Zápis do školy 2018/2019

AKTUALITY

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZVEŘEJNĚNO Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Aktualizace na webu školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019 si již nyní můžete vyžádat u vedoucí školní družiny Evy Frančeové.
Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019 přijímá vedoucí školní družiny do 18. června 2018 do 9 hodin. Potom budou předány ředitelce školy.

AKTUALITY

Mořský koník 2018 - VZP
informace

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 25.6.2018.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.6.2018.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
Login
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy