Login

  
 
Přehled služeb SPC

  • Evidence a komplexní diagnostika dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o ně od včasného věku.
  • Diagnostika v souvislosti se zařazováním dětí do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odkladu školní docházky.
  • Psychologickou diagnostiku, poradenskou činnost pro děti a rodiče a terapii pod vedením psychologa, resp. speciálního pedagoga.
  • Poradenská činnost pedagogům základních škol, především v oblasti specifických poruch učení a chování, školní neúspěšnosti, při integraci zdravotně postižených dětí, pomoc při tvorbě IVP.
  • Diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování.
  • Výuka v SPC nebo v domácím prostředí žáků se zdravotním postižením, resp. znevýhodněním.
  • Vyjíždění speciálního pedagoga za integrovanými dětmi do škol.
  • Základní informace v oblasti sociálních služeb, odkazy na příslušné instituce.
  • Pomoc zdravotně postiženým žákům při volbě povolání.
  • Půjčování odborné literatury a zprostředkování zapůjčení pomůcek pro zdravotně postižené děti.

AKTUALITY

Úterý 9.dubna 2019

Volný den vyhlášený ředitelkou školy

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (sekce Dokumenty)

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 17.3.2019.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 17.3.2019.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy